עמוד:31

ب . الضرب في والقسمة على 1 , 000 و 100 ، 10 ( الصفحات 61 - 53 ) ف هذه الوحدة يتعلم التلاميذ أنهم عندما يضربون عددا ف 100 ف ، 10 أو ف ، 1 , 000 فإن كل رقم من أرقام العدد يغي مكانه ( قيمته ) ف النتيجة . ف الضرب ف 10 رقم الحاد ف النتيجة هو ، 0 ف الضرب ف 100 رقم الحاد وكذلك رقم العشرات هو ، 0 وف الضرب ف 1 , 000 فإن كل من رقم الحاد ورقم العشرات ورقم المئات هو . 0 تلاميذ كثيرون يصوغون هذه القاعدة هكذا : عندما نضرب ف 10 نضيف صفرا إلى العدد ( ويصوغون قواعد مشابهة ف حالتي الضرب ف 100 والضرب ف . ( 1 , 000 يجب اتخاذ الحذر من هذه الصياغة ، لن إضافة 0 ل تغي العدد ( . ( a + 0 = a من الصعب صياغة قاعدة دقيقة ، ولذلك يجب عدم إلزام التلاميذ بتعميم هذه الموضوعة . مع ذلك ، من المهم تزويدهم بفعاليات كثيرة يتمثل فيها هذا التعميم . ف فعاليات هذا الفصل ، يحل التلاميذ ف البداية تمارين بواسطة بطاقات أعداد من ، 10 من 100 ومن 1 , 000 وبواسطة بيت العداد ، الذي تعرف عليه التلاميذ ف فصول المبنى العشري . الصفحات –56 53 ف الفعاليات 6 – 1 يتناول التلاميذ ضرب عدد من رقمين ف . 10 ف الفعالية 1 يبنون أعدادا بواسطة بطاقات العداد . الفعاليات تتطلب من التلاميذ أن يبنوا أيضا أعدادا يستخدمون فيها عددا كبيرا من البطاقات ، كما ف البند د ، الذي فيه عليهم أن يبنوا العدد 1 , 000 بواسطة بطاقات . 10 الهدف هو أنهم بعد أن يبنوا العدد 100 من بطاقات ، 10 عليهم أن يتخيلوا كم بطاقة 10 سيحتاجون لبناء العدد ، 1 , 000 حتى بدون أن ينفذوا ذلك فعل . مهم التأكيد للتلاميذ عل أنه يمكن تمثيل العدد بواسطة تمرين ضرب ، لننا نستخدم بطاقات من نفس النوع . مثل عندما نبني العدد 210 من 21 بطاقة 10 ف البند ج ، يمكن أن نلائم لذلك التمرين ، 21 × 10 = 210 وكذلك التمارين . 210 : 10 = 21 و 210 : 21 = 10 ، 10 × 21 = 210 ف الفعالية 2 يستخدم التلاميذ بطاقات العداد ، وكذلك بيت العداد . من السهل حل التمرين __ = 23 × 10 عندما نفكر فيه بمعنى 23 مجموعة من 23 ، 10 عشرة . يمكن تمثيل تبديل كل عشر بطاقات 10 بـ 100 ف الرسم :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר