עמוד:23

الضرب والقسمة حتى 10 , 000 المحتويات مدخل للفصل ............................................................................................. 24 رسم الفتتاحية ........................................................................................... 25 أ . الضرب والقسمة عل مستقيم العداد ................................................. 27 ب . الرضب ف والقسمة عل 31 ...................................... 1 , 000 و 100 ، 10 ج . الرضب ف عشرات كاملة ، ف مئات كاملة وف آلف كاملة ........... 34 د . الضرب بواسطة قانون التوزيع ............................................................ 38 هـ . الضرب العمودي ........................................................................................ 46 عودة إلى الحساب - النعكاس والإزاحة ..................................................... 54 يمكن إيجاد فعاليات أخرى مرتبطة بالفصل ف موقع - الحقيبة الرقمية . توجد نسخة رقمية من الفصل ف موقع - الكتب التعليمية .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר