עמוד:149

עמוד : 171 יוצא מן הכלל א . מתחו קו מכל מספר אל הקבוצות המתאימות . ב . כתבו מספר נוסף השייך לשתי הקבוצות : בדיקה האם מצאתם ארבעה מספרים השייכים לשתי הקבוצות ( כולל המספר שלכם )? יש חמישה מספרים השייכים לקבוצת המספרים התלת - ספרתיים : 330 , 639 , 525 , 977 ו - . 255 יש חמישה מספרים השייכים לקבוצת המספרים המתחלקים ב - 330 , 70 , 525 , 6 , 400 : 5 ו - . 255 יש שלושה מספרים השייכים לשתי הקבוצות : 330 , 525 ו - . 255 הצעה למספר נוסף השייך לשתי הקבוצות : . 755 בסך הכול מצאנו ארבעה מספרים השייכים לשתי הקבוצות ( כולל המספר שהצענו ) . עמוד : 181 יוצא מן הכלל איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? פתרון אפשרי : 5 , 240 יוצא דופן כי בכל המספרים האחרים ספרת המאות היא , 1 ואילו במספר הזה ספרת המאות היא . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר