עמוד:145

עמוד : 45 יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : בדיקה האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם )? יש שני מספרים השייכים לקבוצה ( מתוך המספרים הנתונים ) : 244 ו - . 290 הצעה למספר נוסף השייך לקבוצה : . 188 בסך הכול מצאנו שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שהצענו ) . עמוד : 81 יוצא מן הכלל איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? פתרון אפשרי : 243 יוצא דופן משום שהוא המספר האי - זוגי היחיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר