עמוד:147

עמוד : 127 יוצא מן הכלל א . מתחו קו מכל מספר אל הקבוצות המתאימות . ב . כתבו מספר נוסף השייך לשתי הקבוצות : בדיקה האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לשתי הקבוצות ( כולל המספר שלכם )? יש שלושה מספרים השייכים לקבוצת המספרים הזוגיים : 1 , 454 , 454 ו - 292 יש חמישה מספרים השייכים לקבוצת המספרים התלת - ספרתיים : 454 , 453 , 515 , 989 ו - . 292 יש שני מספרים השייכים לשתי הקבוצות : 454 ו - . 292 הצעה למספר נוסף השייך לשתי הקבוצות : . 784 בסך הכול מצאנו שלושה מספרים השייכים לשתי הקבוצות ( כולל המספר שהצענו ) . עמוד : 147 יוצא מן הכלל איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? פתרון אפשרי 4 , 005 : 1 יוצא דופן כי הוא המספר האי - זוגי היחיד , או : 4 , 005 יוצא דופן כי בכל המספרים האחרים הערך של הספרה 5 גדול מהערך של הספרה , 4 ואילו במספר הזה הערך של הספרה 4 הוא , 4 , 000 הגדול מערך הספרה , 5 שהוא . 5 פתרון אפשרי 504 : 2 יוצא דופן כי הוא המספר היחיד שאינו מתחלק ב - . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר