עמוד:144

עמוד : 6 יוצא מן הכלל א . אילו מהמספרים האלה שייכים לקבוצה ? מתחו קווים מהמספרים המתאימים אל הקבוצה . ב . כתבו מספר נוסף השייך לקבוצה : ג . כתבו מספר נוסף שאינו שייך לקבוצה : בדיקה האם מצאתם שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שלכם )? יש שני מספרים השייכים לקבוצה ( מתוך המספרים הנתונים ) : 88 , 888 ו - . 5 , 555 הצעה למספר נוסף השייך לקבוצה : . 22 בסך הכול מצאנו שלושה מספרים השייכים לקבוצה ( כולל המספר שהצענו ) . עמוד : 26 יוצא מן הכלל איזה מספר יוצא דופן ? הקיפו אותו . נימוק : האם יש אפשרויות נוספות ? בפעילויות יוצא דופן פעמים רבות יכולים להיות יותר מתשובה אחת ויותר מנימוק אחד . אפשר להציע פתרונות שונים , ובלבד שיהיו מנומקים היטב . הנה כמה הצעות לפתרונות של הפעילות הזאת ( אפשר להציע פתרונות נוספים שאינם כתובים כאן ) : פתרון אפשרי 311 : 1 יוצא דופן משום שהוא המספר היחיד שאינו מתחלק ב - , 5 או : 311 יוצא דופן משום שהוא המספר היחיד שאין בו את הספרה . 0 פתרון אפשרי 205 : 2 יוצא דופן משום שהוא המספר היחיד שאין בו את הספרה . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר