עמוד:127

מושית הבלשית עמוד – 184 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 140 - 131 ) בפעילות 7 יש בעיות השוואה דו - שלביות . בסעיף א נתונה בעיית השוואה חיבורית . טעות נפוצה שעלולה לעלות אצל התלמידים בפתרון הבעיה הזאת היא כתיבת התרגיל 50 + 30 = 80 במקום . 50 + 50 + 30 = 130 בסעיף ב , פרט לקושי של פתרון בעיית השוואה כפלית דו - שלבית , יש נתון מיותר ( 10 בנים ) . כדאי לדון עם התלמידים בבעיה הזאת ולשאול אותם : האם השתמשתם בכל הנתונים בבעיה ? האם התשובה שלכם הייתה משתנה אילו היה נתון מספר שונה של בנים שיצאו לטיול ? להלן פתרונות הבעיות בסעיפים א ו - ב : . 7 פתרו את הבעיות . א קבוצת בנות יצאה לטיול ג ' יפים . ביום הראשון הן נסעו 50 קילומטרים , וביום השני 30 קילומטרים יותר . כמה קילומטרים בסך הכול נסעו הבנות ביומיים האלה ? חישוב : 50 + 50 + 30 = 130 תשובה : 130 קילומטרים ב קבוצה של 10 בנים יצאה לטיול ג ' יפים . ביום הראשון נסעו הבנים 150 קילומטרים . מספר הקילומטרים שנסעו ביום הראשון היה גדול פי 3 ממספר הקילומטרים שנסעו ביום השני . כמה קילומטרים בסך הכול נסעו הבנים ביומיים האלה ? חישוב : 150 : 3 + 150 = 200 תשובה : 200 קילומטרים בפעילות 8 אפשר לחשב את מספר המשפחות הכולל על פי הנתונים בכל סעיף ולבדוק אם התיאור מתאים לסיפור . אפשר גם להפעיל שיקולים לוגיים : נתון שיש שני בניינים , ויש אותו מספר דירות בכל בניין , ולכן מספר המשפחות הגרות בבניינים הוא זוגי . מאחר שמספר המשפחות בסך הכול הוא מספר אי - זוגי ( , ( 85 מספר הבתים הפרטיים ( כמו גם מספר המשפחות הגרות בהם ) חייב להיות אי - זוגי . לפיכך אפשר לפסול מראש את האפשרות שבה מספר הבתים הפרטיים הוא זוגי ( סעיף א ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר