עמוד:125

בפעילות 3 יש גם כן נתון סמוי . חלק מהאורכים בשאלה נתונים במטרים וחלקם נתונים בסנטימטרים . האיור שלצד השאלה מזכיר כי במטר אחד יש 100 ס " מ . להלן פתרון הבעיה : נזכרתי ! במטר אחד יש 100 ס " מ . . 3 קראו את הבעיה . מורה הביא 4 מטרים של סרט צבעוני לקישוט הכיתה . כשסיימו התלמידים לקשט , נותרו 50 סנטימטרים של סרט . בכמה סנטימטרים של סרט השתמשו התלמידים לקישוט הכיתה ? א . בחרו את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה ופתרו אותו . תשובה : הילדים השתמשו ב 350 ס " מ של סרט לקישוט הכיתה . בסעיף א של פעילות 4 צריך לבחור את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה הנתונה . גם בפעילות הזאת , כמו בפעילות , 2 בכל התרגילים יש מספרים זהים , והתלמידים נדרשים לשים לב לסדר פעולות החשבון ולמצוא את התרגיל המתאים לבעיה . להלן הפתרון של הפעילות : . 4 קראו את הבעיה . לנמל אילת הגיע משלוח של 50 מכוניות , אך ב 15 מהן התגלו ליקויים . את המכוניות התקינות סידרו ב 5 טורים שווים . כמה מכוניות היו בכל טור ? א . בחרו את תרגיל השרשרת המתאים לבעיה ופתרו אותו . תשובה : בכל טור היו 7 מכוניות . בסעיף ב של פעילות 3 ובסעיף ב של פעילות 4 התלמידים בוחרים מתרגילי השרשרת שבסעיף א ומתבקשים לכתוב בעיות מילוליות משלהם , המתאימות לתרגילים שבחרו . אפשר לחלק את הכיתה לזוגות ולבקש מכל תלמיד לפתור את הבעיה שכתב בן זוגו . אפשר גם ליצור אוסף מהבעיות שכתבו כל תלמידי הכיתה , והוא ישמש לפעילות חזרה במהלך שנת הלימודים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר