עמוד:124

בפעילות 2 מוצגות שתי בעיות שבהן נתונים מספריים זהים , ושלושה תרגילי שרשרת שבהם אותם מספרים . ההבדל בין התרגילים הוא בסדר הופעת המספרים ובפעולות החשבון . התלמידים מתבקשים להתאים לכל בעיה תרגיל שרשרת ולשים לב לסדר הפעולות המתאים לכל בעיה . להלן התשובות של הפעילות : אני נעזר בשאלת הביניים . זה עוזר לי לפתור את הבעיה . . 2 קראו את שתי הבעיות . » מתחו קו מכל בעיה אל תרגיל השרשרת המתאים לה . בעיה א לגורילות יש סדר יום קבוע . הן אוכלות 14 שעות בשבוע ומשחקות 35 שעות בשבוע . כמה שעות ביום הגורילות מבלות באכילה ובמשחק ? בעיה ב בגן החיות יש ברכות של אמנונים וברכות של שפמנונים – 14 ברכות בסך הכול . בכל ברכת אמנונים יש 7 דגים , ובסך הכול יש 35 אמנונים . כמה ברכות שפמנונים יש בגן החיות ? 35 : 7 + 14 = 14 – 35 : 7 = 14 + 35 ) : 7 = ) כדאי לשים לב לכך שבעיה א היא דוגמה לבעיה שיש בה נתון סמוי ( 7 ימים בשבוע ) . לאחר שהתלמידים פותרים את הפעילות אפשר לדון עמם בנתון הסמוי . למשל : בבעיה א המספר 7 מופיע בתרגיל , אבל אינו מופיע בשאלה . הסבירו . בסעיף האחרון בפעילות התלמידים מתבקשים לכתוב בעיה מילולית המתאימה לתרגיל הנותר : . 35 : 7 + 14 = ____ אפשר להציע לתלמידים המתקשים בכתיבת בעיה מילולית משלהם לכתוב שהמספר 7 הוא מספר ימים בשבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר