עמוד:118

ב . פתרון בעיות בשלבים ) עמודים 176 - 170 ( ליחידה הזאת שתי מטרות : א . להעמיק במבנה של בעיה דו - שלבית ב . להציע דרך פתרון המתבססת על פירוק הבעיה לשני שלבים בעזרת שאלת ביניים . שאלת הביניים היא שאלה סמויה בטקסט , ונעזרים בה כדי לפתור את השאלה המופיעה בבעיה המקורית . הקושי העיקרי שהתלמידים עלולים להיתקל בו ביחידה הזאת הוא באיתור שאלת הביניים . זאת מכיוון שהיא סמויה בטקסט , אך הכרחית לפתרון השאלה העיקרית . בפעילויות 3 – 1 התלמידים מתבקשים לפתור שלוש בעיות מילוליות על פי השלבים המפורטים בפעילות . המטרה היא להרגיל את התלמידים לשלבי הפתרון המומלצים ולעזור להם להבין מהי שאלת הביניים בבעיה הדו - שלבית . בשלוש הבעיות האלה שאלת הביניים נתונה , וכן נתון סוג התבנית המתאים לכל אחת מהבעיות החד - שלביות שבבעיה הדו - שלבית . הפעילות נועדה לחדד את התובנה שבלי למצוא תשובה לשאלת הביניים ( בין שהחישוב נעשה בעל פה ובין שהוא נעשה בכתב ) אי אפשר לפתור את הבעיה הדו - שלבית . חשוב להדגיש את הקשר שבין שתי התבניות , את המרכיב המשותף להן . בפעילות 1 הדו - שיח בין שני הילדים מעלה את העובדה שיש נתון חסר ואת הצורך לשאול שאלת ביניים : עם המורה . 1 פתרו את הבעיה . לכבוד יום הולדתה של עדן היא קיבלה 100 חרוזים , חלק מהם סגולים וחלק ורודים . עדן הכינה מכל החרוזים הסגולים שקיבלה 3 שרשראות , בכל שרשרת 20 חרוזים . כמה חרוזים ורודים קיבלה עדן ? איך אפשר לדעת כמה חרוזים ורודים קיבלה עדן אם לא יודעים כמה חרוזים סגולים היא קיבלה ? זאת שאלת הביניים ‚ ואפשר לענות עליה בעזרת הנתונים . השאלה בבעיה : כמה חרוזים ורודים קיבלה עדן ? שאלת הביניים : כדי לענות על השאלה שבבעיה , יש קודם למצוא כמה חרוזים סגולים היא קיבלה . מומלץ לפתור את הבעיה הראשונה יחד עם התלמידים . התלמידים קוראים את הבעיה ואחר כך מספרים במילים שלהם את מה שקראו . לעתים אפשר לזהות כבר בשלב הזה את התלמידים שלא הבינו את המצב המתואר בבעיה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר