עמוד:115

דוגמה 2 לקראת מסיבת הכיתה קנו 5 שקיות של בלונים . ב - 2 שקיות היו בלונים צהובים בלבד , ובשאר השקיות היו בלונים כחולים בלבד , אותו מספר של בלונים בכל שקית . בסך הכול היו 90 בלונים כחולים . כמה בלונים כחולים היו בכל שקית ? רמות הקושי של בעיות דו שלביות במחקרים שעסקו בניתוח הסוגים השונים של בעיות דו - שלביות , בחנו את רמת הקושי של הבעיות ונמצאו כמה גורמים המשפיעים עליה : מבנה הבעיות – הקשר שבין שתי הבעיות החד - שלביות היוצרות את הבעיה הדו - שלבית . נמצא כי בעיות היררכיות ובעיות שלם משותף קלות יותר מבעיות חלק משותף . הפעולות הדרושות לפתרון הבעיות – בעיות שפותרים על ידי צירוף של פעולות חיבור וכפל קלות מבעיות שפותרים על ידי צירוף של פעולות חילוק וחיסור . הבעיות שלפתירתן משתמשים בצירופים אחרים של פעולות , למשל חיבור וחילוק או כפל וחיסור , מוגדרות בדרגת קושי בינונית . הקשר בין סדר הופעת המרכיבים בבעיה הדו - שלבית ובין סדר פתרון התרגיל – אפשר לתאר כל מצב מהמציאות במגוון דרכים , וגם לסדר המשפטים בתיאור יכולות להיות אפשרויות שונות . נמצא שככל שסדר המשפטים המתארים את המצב בבעיה שונה מסדר האיברים בתרגילים שבעזרתם פותרים אותה – רמת הקושי של הבעיה גבוהה יותר . בתחילת הפרק ההנחיה היא לפתור את הבעיות בעזרת פירוק הבעיה הדו - שלבית לשתי בעיות חד - שלביות . מנתחים את שתי הבעיות החד - שלביות בעזרת תבניות וכותבים שני תרגילים כדי לפתור את הבעיה . בהמשך הפרק התלמידים מגלים שאפשר לכתוב את אותם חישובים בעזרת תרגיל שרשרת אחד , הכולל את שני שלבי הפתרון . בשלב הזה כדאי להדגיש את החשיבות הרבה של הקפדה על כללי סדר פעולות החשבון הן בזמן כתיבת התרגיל והן בפתירתו . כתיבת סיפורים ובעיות דו שלביות כמו בכל הפרקים העוסקים בבעיות מילוליות , גם הפרק הזה מעודד את התלמידים לכתוב סיפורים ובעיות מילוליות בעלי המבנה המתמטי הנלמד . כשהתלמידים מנסחים בעצמם בעיות מילוליות במתמטיקה , הם מפתחים את היכולת שלהם לפתור בעיות וכן את יכולת ההבעה שלהם בכתב . על סמך סוגי הבעיות שהתלמידים כותבים אפשר לעזור להם לכתוב בעיות מגוונות ומורכבות יותר . כדאי לבקש מהתלמידים לכתוב בעיות גם בחלקים של הפרק שבהם אינם מתבקשים לכך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר