עמוד:111

יש התאמה בין מספר המרכיבים המילוליים ובין מספר האיברים בתרגיל הנדרש לפתרון הבעיה . בבעיה שבדוגמה יש שלושה מרכיבים , ובהתאם לכך יש בתרגיל שלושה איברים : . 300 – 120 = 180 הערה : לעתים יש בבעיות מילוליות נתונים מיותרים , והתלמידים נדרשים לזהות אילו מהנתונים מתאימים לשאלה . מנגד יש בעיות שחסר בהן נתון , והתלמידים נדרשים למצוא אותו בעצמם על סמך הידע הכללי שלהם או על ידי חיפוש המידע הדרוש במקורות אחרים . בעיה דו - שלבית בנויה משתי בעיות חד - שלביות , ולכן התלמידים מצפים לשישה מרכיבים – שלושה לכל בעיה חד - שלבית – אך אין זה המצב . זהו אחד הקשיים המהותיים שבפתרון בעיות דו - שלביות – אין התאמה בין המבנה המתמטי ובין התיאור המילולי . מרכיבים מסוימים אינם נתונים באופן מפורש , ויש למצוא אותם " בין השורות " . אפשר להדגים זאת באמצעות הבעיה הדו - שלבית שהוצגה קודם : ביום שני בשעה 5 אחר הצהריים יש במתנ " ס חוג מוזיקה וחוג ספורט . בחוג המוזיקה משתתפים 12 ילדים . מספר הילדים המשתתפים בחוג הספורט גדול פי 2 ממספר הילדים המשתתפים בחוג המוזיקה . כמה ילדים משתתפים בחוגי המתנ " ס ביום שני בשעה ? 5 המרכיבים המילוליים בבעיה השאלה שנשאלה : כמה ילדים משתתפים בחוגי המתנ " ס ביום שני בשעה ? 5 הנתונים הדרושים כדי לענות על השאלה : 12 משתתפים בחוג המוזיקה מספר המשתתפים בחוג הספורט גדול פי 2 ממספר המשתתפים בחוג המוזיקה . ניתוח הבעיה הבעיה החד - שלבית הראשונה : כמה ילדים משתתפים בחוג הספורט ? לבעיה הזאת יש שני נתונים ישירים וגלויים : 12 משתתפים בחוג המוזיקה ; מספר המשתתפים בחוג לספורט גדול פי 2 ממספר המשתתפים בחוג המוזיקה . על סמך הנתונים האלה אפשר לחשב את מספר הילדים המשתתפים בחוג הספורט בעזרת תרגיל הכפל המתאים : . 12 × 2 = 24 עכשיו שמספר התלמידים המשתתפים בחוג הספורט ידוע , אפשר לעבור לבעיה החד - שלבית השנייה : כמה ילדים משתתפים בשני החוגים ? פתרון הבעיה הראשונה הופך להיות אחד הנתונים בבעיה השנייה , ופתרון הבעיה השנייה הוא פתרון הבעיה כולה . מספר הילדים המשתתפים בשני החוגים הוא . ( 12 + 24 = 36 ) 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר