עמוד:116

בל " ש – בעיות לא שגרתיות מטרת העיסוק בבעיות האלה היא חשיבה על דרכי פתרון מגוונות , התמקדות בתהליך הפתרון והרחבת נקודת המבט של התלמידים על נושאים ועל רעיונות מתמטיים . בפרק הזה יש שלוש יחידות : א . חזרה והעמקה – התלמידים פותרים בעיות מכל הסוגים שלמדו עד כה – בעיות חד - שלביות חיבוריות וכפליות ובעיות דו - שלביות בסיסיות . גם רמת הקושי של הבעיות מגוונת . ב . פתרון בעיות בשלבים – התלמידים פותרים בעיות שלפתירתן נדרשות בדיוק שתי פעולות . התלמידים לומדים לפרק כל בעיה לשני חלקים ולפתור כל אחד מהחלקים . משתמשים בפתרון החלק הראשון כדי לפתור את החלק השני . התלמידים לומדים שיש לשים לב לא רק למספרים בבעיה , אלא גם לעצמים המתוארים בה , כי הקשר בין הקבוצות השונות נקבע לפי תיאורי הקבוצות . ג . פתרון בעיות בעזרת תרגיל שרשרת – התלמידים פותרים בעיות שלפתירתן נדרשות שתי פעולות , ואפשר לפתור אותן בשני חלקים או בעזרת תרגיל שרשרת . בכתיבת תרגילי השרשרת יש להקפיד על חוקי סדר הפעולות , ומובן שאפשר להשתמש בסוגריים . השימוש בתרגילי השרשרת הוא מעבר והכנה לקראת בעיות מורכבות יותר . לפעמים אני פותרת בעזרת תרגיל שרשרת ולפעמים בעזרת תרגילים נפרדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר