עמוד:106

התלמידים אמורים להסיק שהמספרים שעל הלוח השמאלי הם מספרים זוגיים ומתחלקים ב - , 3 ולכן עליהם להוסיף ללוח הזה את המספרים 180 ו - . 54 כדאי להציג מספרים נוספים ולשאול את התלמידים לאיזה לוח הם מתאימים . למשל המספר , 57 שהוא כפולה של 3 אך אינו זוגי , ולכן אינו מתאים ללוח השמאלי . בפעילויות 2 ו - 3 התלמידים עוסקים בהתחלקות ב - 6 גם בעזרת ישר מספרים וגם בעזרת לוח המאה . בעזרת שני האמצעים אלה התלמידים מבינים את הקשר שבין כפולות של 6 לכפולות של 2 ושל 3 כצעד בדרך לסימן ההתחלקות ב - 6 המוצג בעמוד הבא . חשוב לשים לב לכך שכדי לקבוע שמספר מתחלק ב - , 6 על שני התנאים להתקיים , אולם כדי לקבוע שמספר אינו מתחלק ב - , 6 די לשלול את אחד התנאים . פעילות 6 משמשת סיכום של השיטות לקבוע אם מספר מתחלק ב - . 6 לפני שקוראים את הדרכים של גיא ושל מאיה , כדאי לדון עם התלמידים בדרך הנוחה להם לקבוע אם 609 מתחלק ב - . 6 התלמידים עשויים לנמק בדרך מעט שונה , ויהיו תלמידים שלא יבדקו כלל אם 609 מתחלק ב - 3 מכיוון שיבחינו בכך שאינו זוגי . ייתכן שיהיו תלמידים שינמקו בדרך של כתיבת תרגיל החיבור 600 + 9 = 609 וימצאו ש - 600 מתחלק ב - 6 אבל 9 לא . ייתכן שיהיו תלמידים שיציעו לפתור את תרגיל החילוק 609 : 6 = ולבדוק אם יש בתוצאה שארית . יש מגוון דרכים לבדוק , וכדאי לדון בכולן . אפשר לקיים דיון דומה בשאלה אם המספר 618 מתחלק ב - . 6 מגוון ההסברים שיעלו בכיתה יעזרו לתלמידים לספק הסברים מעניינים בפעילות . 7 בפעילות , 8 בסעיפים א ו - ב המספרים הם זוגיים ( נתון שספרת היחידות שלהם זוגית ) , ולכן יש להשלים את הספרות החסרות כך שסכום הספרות יתחלק ב - . 3 . 8 השלימו ספרות כך שיתקבלו מספרים שונים המתחלקים ב . 6 אם אי אפשר , סמנו . X אלה המספרים המתאימים : א . 732 , 432 , 132 ב . . 996 ... 246 , 216 , 186 , 156 , 126 בסעיף ג על ספרת היחידות להיות זוגית , כלומר , 6 , 4 , 2 , 0 או , 8 ועל סכום הספרות הכולל להתחלק ב - . 3 בסעיף ד אי אפשר להשלים מכיוון שספרת היחידות היא אי - זוגית . פעילות 9 משמשת חזרה על סימני ההתחלקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר