עמוד:101

בפעילות 9 התלמידים מיישמים את מה שלמדו עד כה . אחת ממטרות הפעילות היא לבנות את הידע האינטואיטיבי הזה : אם כל המחוברים מתחלקים במספר נתון , גם הסכום מתחלק בו , ובאופן ספציפי יותר – אם יש שני מחוברים ושניהם מתחלקים ב - , 3 הסכום שלהם מתחלק ב - . 3 כמו כן אם כל המחוברים פרט לאחד מתחלקים במספר נתון , ומחובר אחד אינו מתחלק בו , הסכום אינו מתחלק במספר הנתון , ובאופן ספציפי יותר – אם יש שני מחוברים שאחד הם מתחלק ב - 3 והאחר אינו מתחלק ב - , 3 הסכום אינו מתחלק ב - . 3 בפעילות הזאת הסכום הוא , 105 מספר המתחלק ב - . 3 בסעיף א יש אפשרויות רבות לפתרון , לדוגמה : . 15 + 90 , 84 + 21 , 3 + 102 חוק הפילוג יכול לעזור לנסח את ההסבר . לדוגמה : ( . 105 = 84 + 21 = 3 × 28 + 3 × 7 = 3 × ( 28 + 7 גם בסעיף ב יש אפשרויות רבות לפתרון , לדוגמה : . 5 + 100 , 10 + 95 , 1 + 104 בסעיף ג , לעומת זאת , אין שום פתרון אפשרי . אם מחברים מספר המתחלק ב - 3 ומספר שאינו מתחלק ב - 3 הסכום אינו מתחלק ב - . 3 התלמידים אינם אמורים לדעת לנסח את ההסבר באופן פורמלי , אולם בדיון הם יכולים להסביר באמצעות דוגמאות . . 9 האם 105 מתחלק ב ? 3 בכל סעיף השלימו מספרים מתאימים שונים , אם אפשר . דיון באיזה סעיף אין מספרים מתאימים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר