עמוד:96

בפעילות 2 המספר שממנו הקפיצות מתחילות בכל סעיף נתון , ובפעילויות 3 ו - 4 התלמידים בוחרים מספר בעצמם . יש לשים לב לכך שאין כללים ברורים לבחירת המספר הראשון . למשל בסעיף ב של פעילות 4 יהיו תלמידים שיבחרו להתחיל מ - , 80 יהיו שיתחילו מ - 88 וכן הלאה : אפשר לאתגר את התלמידים במשימות דומות במספרים גדולים יותר . למשל לשאול אותם אם 186 מתחלק ב - , 9 אם 422 מתחלק ב - , 4 אם 832 מתחלק ב - 4 וכדומה . חשוב מאוד לתת לתלמידים פעילויות כאלה גם בהמשך שנת הלימוד , שכן הן מחזקות את ההבנה של התלמידים במספרים ובפעולות בהם . בפעילויות 11 – 5 התלמידים מחפשים את החוקיות בהתחלקות ב - , 2 ב - 5 וב - . 10 הם לומדים את החוקיות על לוח המאה , ובהמשך הם מיישמים אותה על מספרים גדולים מ - . 100 אפשר לפתור את פעילויות הסימון על הלוח בשתי דרכים : א . התקדמות על הלוח בקפיצות שוות ( 5 , 2 או . ( 10 ב . סימון הכפולות של , 2 של 5 או של 10 בעזרת ידע קודם על סימני ההתחלקות . כדי לסמן כפולות של 5 התלמידים מוצאים את המספרים שספרת היחידות שלהם היא 5 או . 0 הם מקיפים את הכפולות של 5 ומסמנים קו מתחת למספרים הזוגיים . כך הם מגיעים למסקנה שיש מספרים המתחלקים גם ב - 2 וגם ב - , 5 והמשותף למספרים האלה הוא שהם מתחלקים ב - . 10 יוצא מן הכלל עמוד – 147 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 ) מושית הבלשית עמוד – 148 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 140 - 131 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר