עמוד:93

דוגמאות : – 78 , 471 סכום הספרות הסופי הוא , 9 ולכן , 78 , 471 מתחלק ב - : 9 7 + 8 + 4 + 7 + 1 = 27 2 + 7 = 9 – 47 , 879 סכום הספרות הסופי אינו , 9 ולכן , 47 , 879 אינו מתחלק ב - : 9 4 + 7 + 8 + 7 + 9 = 35 3 + 5 = 8 לסיכום , כדי לבדוק אם מספר מתחלק ב - , 9 בודקים את סכום הספרות או את סכום הספרות הסופי של המספר : אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב - , 9 המספר מתחלק ב - . 9 אם סכום הספרות הסופי של מספר הוא , 9 המספר מתחלק ב - . 9 התחלקות ב - : 3 הוכחת סימן ההתחלקות ב - 3 דומה מאוד להוכחה של סימן ההתחלקות ב - . 9 כמו בהתחלקות ב - , 9 גם בהתחלקות ב - 3 יש להציג את המספר שרוצים לבדוק כסכום כפולות של , 999 , 99 9 , 999 וכן הלאה , ועוד שארית . דוגמה : האם 4 , 743 מתחלק ב - ? 3 4 , 743 = 4 × 1 , 000 + 7 × 100 + 4 × 10 + 3 = ( = ( 4 × 999 + 7 × 99 + 4 × 9 ) + ( 4 + 7 + 4 + 3 9 מתחלק ב - , 3 ולכן כל כפולה של 9 מתחלקת ב - . 3 כלומר 99 , 9 ו - 999 מתחלקים ב - , 3 ולכן גם סכום המחוברים שבסוגריים השמאליים מתחלק ב - . 3 נותר לבדוק אם סכום המחוברים שבסוגריים הימניים ( סכום הספרות של המספר ) מתחלק ב - . 3 בדומה לסימן ההתחלקות ב - , 9 אפשר לבדוק אם סכום הספרות הסופי של המספר מתחלק ב - . 3 לסיכום , כדי לבדוק אם מספר מתחלק ב - , 3 בודקים את סכום הספרות או את סכום הספרות הסופי של המספר : אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב - , 3 המספר מתחלק ב - . 3 אם סכום הספרות הסופי של מספר הוא , 3 המספר מתחלק ב - . 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר