עמוד:90

דוגמאות : האם 714 מתחלק ב - ? 7 מציגים את 714 כסכום של מספרים המתחלקים ב - : 7 . 714 = 700 + 14 כל אחד מהמחוברים מתחלק ב - , 7 ולכן הסכום מתחלק גם הוא ב - . 7 רוב התלמידים תופסים את הרעיון הזה באופן אינטואיטיבי . הנה הסבר מתמטי : . 714 = 700 + 14 = 7 × 100 + 7 × 2 = 7 × ( 100 + 2 ) = 7 × 102 714 מתחלק ב - 7 משום שהוא מכפלה של 7 במספר אחר . האם 9 , 918 מתחלק ב - ? 9 מציגים את 9 , 918 כסכום של מספרים המתחלקים ב - : 9 . 9 , 918 = 9 , 000 + 900 + 18 כל אחד מהמחוברים מתחלק ב - , 9 ולכן הסכום מתחלק גם הוא ב - . 9 ההסבר המתמטי : 9 , 918 = 9 , 000 + 900 + 18 = 9 × 1 , 000 + 9 × 100 + 9 × 2 = = 9 × ( 1 , 000 + 100 + 2 ) = 9 × 1 , 102 האם 9 , 993 מתחלק ב - ? 9 כשמנסים להציג את 9 , 993 כסכום של מספרים המתחלקים ב - 9 מוצאים שנשאר מספר נוסף שאינו מתחלק ב - : 9 , 9 , 993 = 9 , 000 + 900 + 90 + 3 ולכן המסקנה היא ש - 9 , 993 אינו מתחלק ב - . 9 הדרך הזאת לקבוע אם מספר כלשהו מתחלק במספר אחר נוחה לשימוש וגם מפתחת את תובנת המספרים . בספר לתלמיד הנושא הזה מוצג באמצעות קפיצות על ישר מספרים . דוגמה : כדי לקבוע אם 52 מתחלק ב - , 4 על התלמידים לחפש מספר שהם יודעים שאפשר להגיע אליו בעזרת קפיצות של , 4 למשל , 40 ובודקים אם אפשר להגיע מ - 40 ל - 52 בקפיצות של . 4 בדקו בעזרת קפיצות על ישר המספרים : האם 52 מתחלק ב ? 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר