עמוד:75

ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג ) עמודים 134 - 111 ( בדומה ליחידות האחרות בפרק , גם ביחידה הזאת התלמידים מתחילים בפעולת הכפל ואחר כך עוברים לפעולת החילוק . עמודים 118 – 111 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים עוסקים בכפל בעזרת חוק הפילוג . בכיתה ג למדו התלמידים להשתמש בחוק הפילוג כדי לפתור תרגילי כפל של מספר רב - ספרתי במספר חד - ספרתי ושל מספר דו - ספרתי במספר בעשרות שלמות . בכיתה ד הם חוזרים על סוגי התרגילים האלה , מרחיבים את תחום המספרים וכן לומדים לפתור תרגילים של כפל מספר דו - ספרתי במספר דו - ספרתי . להלן פירוט של פתרון תרגילים מהסוגים השונים , המבוסס על חוק הפילוג ועל המבנה העשרוני : כפל מספר רב - ספרתי במספר חד - ספרתי : כפל מספר דו - ספרתי במספר בעשרות שלמות : כפל מספר דו - ספרתי במספר דו - ספרתי : פעילויות 4 – 1 משמשות תזכורת לנושא כפל מספר דו - ספרתי במספר חד - ספרתי וכפל מספר תלת - ספרתי במספר חד - ספרתי . פעילות 1 מקשרת בין תרגיל כפל לייצוג שלו כמלבן , המוצג בשתי דרכים – כמלבן של נקודות שאפשר למנות ( סעיף א ) וכ " ציור בקיצור " של מלבן ( סעיף ב ) . בשתי הדרכים התלמידים משתמשים בפילוג כדי לפתור את תרגיל הכפל ומגיעים למסקנה שפילוג לפי המבנה העשרוני , כפי שמוצג בסעיף ב , הוא הדרך הנוחה ביותר לחישוב . בסעיף ב של פעילות 3 יש להשתמש בנתון סמוי , והוא שבשבוע יש 7 ימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר