עמוד:84

בפעילות 35 התלמידים יכולים להשתמש בעיגול מספרים או בדרכים אחרות . מומלץ לדון עם התלמידים בתשובות ובנימוקים שלהם . תשובות ונימוקים לדוגמה : בסעיף ב , אם פותרים את התרגיל , 7 × 40 = 280 התוצאה כבר גדולה מ - , 200 ולכן תוצאת התרגיל 7 × 48 בהכרח גדולה מ - . 200 בסעיף ד יודעים ש - , 900 : 9 = 100 ו - 801 קטן מ - , 900 ולכן 801 : 9 בהכרח קטן מ - . 100 ( הנושא נלמד בפעילות , 21 עמוד . ( 124 בפעילות 36 על התלמידים למצוא את משקלי החיות , והמשקל הנתון היחיד הוא 2 , 080 ק " ג , שעל פי הדיאגרמה , זהו משקלו של הקרנף . כדי לחשב חלק ממשקלי החיות , יש לחשב קודם מהו המשקל המייצג כל מרווח בדיאגרמה . אפשר לעשות זאת בכמה דרכים : למשל , לספור כמה מרווחים יש בין 0 למספר הנתון 8 ) 2 , 080 – מרווחים ) ולפתור את התרגיל , 2 , 080 : 8 = 260 או לחשב מהו המשקל המתאים לשנת המודגשת שבאמצע בין 0 ל - 1 , 040 ) 2 , 080 ) ובאופן דומה לפתור את התרגיל . 1 , 040 : 4 = 260 לאחר שמוצאים שכל מרווח בדיאגרמה מייצג 260 ק " ג , אפשר לחשב את משקלי החיות בעזרת תרגילי כפל או חיבור . יש לציין שאפשר למצוא את משקל הפיל בלי החישובים שתוארו לעיל , אם רואים שמשקלו גדול פי 2 מהמשקל הנתון בדיאגרמה , כלומר , 4 , 160 ק " ג ( . ( 2 , 080 × 2 = 4 , 160 כדי לענות על השאלה בסעיף ב אין צורך בחישובים . ב . פי כמה הפיל כבד מהדובה ? פי אפשר לראות שמשקל הדובה הוא מרווח אחד בדיאגרמה , ומשקל הפיל הוא 16 מרווחים בדיאגרמה , כלומר הפיל כבד פי 16 מהדובה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר