עמוד:81

בפעילות 19 יש לשים לב לכך שהבעיה שבסעיף ג היא בעיה דו - שלבית , ויש להשתמש בפעולות כפל וחיסור ( ולא חילוק ) כדי לפתור אותה . פעילות 20 מוגדרת אתגר משום שמוצגים בה תרגילי חילוק במספר דו - ספרתי – נושא שאינו מופיע בתכנית הלימודים של כיתה ד . עם זאת התרגילים נבחרו כך שיהיה קל לעשות בהם פילוג ולקבל תרגילי חילוק המוכרים לתלמידים ולכן קלים לפתרון . לדוגמה , הנה דרך פתרון לסעיף ב : . 325 : 25 = 250 : 25 + 75 : 25 = 10 + 3 = 13 פעילויות 23 – 21 עוסקות בתובנת מספרים הקשורה לפעולת החילוק , והתלמידים מסיקים מהן שתי מסקנות עיקריות : . 1 בקבוצת תרגילי חילוק שבהם המחלקים שווים , ככל שהמחולק גדול יותר כך המנה גדולה יותר , ולהפך – ככל שהמחולק קטן יותר כך המנה קטנה יותר ( פעילות . ( 21 . 2 בקבוצת תרגילי חילוק שבהם המחולקים שווים , ככל שהמחלק גדול יותר כך המנה קטנה יותר , ולהפך – ככל שהמחלק קטן יותר כך המנה גדולה יותר ( פעילות . ( 22 המסקנות האלה קשות לניסוח ולהבנה , ואין צורך לדרוש מהתלמידים ניסוח פורמלי מדויק . כדאי לתת לתרגילים האלה משמעות בעזרת מצבים מתאימים , ובכך להקל עליהם להבין את הנושא . לדוגמה , בהשוואה בין התרגילים בפעילות : 22 144 : 6 144 : 9 144 : 3 אפשר לתת לתלמידים מצב שיש בו 144 עצמים ( תפוחים , גולות וכדומה ) שמחלקים שווה בשווה בין 3 ילדים , בין 6 ילדים או בין 9 ילדים ולשאול באיזה מהמקרים יקבל כל ילד יותר עצמים ( במצב שבו מחלקים את מספר העצמים הכולל לילדים מועטים יותר , כלומר בתרגיל . ( 144 : 3 בפעילות 23 מיישמים את המסקנות מפעילויות 21 ו - . 22 פעילות 24 עוסקת בקשר נוסף בין תרגילי חילוק , קשר כפלי : בקבוצת תרגילים שבהם המחלקים שווים , והמחולק באחד התרגילים גדול או קטן פי מספר מסוים מהמחולק בתרגיל אחר , המנה תהיה אף היא גדולה או קטנה פי אותו מספר . אפשר לראות זאת , לדוגמה , בשני תרגילים בסעיף ב : 240 : 3 = 120 : 3 = המחלקים שווים ( , ( 3 והמחולק בתרגיל השני ( 120 ) קטן פי 2 מהמחולק בתרגיל הראשון ( . ( 240 לפיכך המנה בתרגיל השני ( 40 ) קטנה פי 2 מהמנה בתרגיל הראשון ( . ( 80 המסקנה הזאת קשה מאוד לניסוח , ולכן יש לקיים דיון בעל פה בלבד , בלי לבקש מהתלמידים לכתוב את המסקנות . הלימוד נעשה בהדרגה : בסעיף א המחולק גדל פי 10 מתרגיל לתרגיל , ובסעיף ב המחולק קטן פי 2 מתרגיל לתרגיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר