עמוד:80

בפעילות 16 ( עם המורה ) התלמידים לומדים לפתור תרגיל חילוק בעזרת פילוג בעזרת מצב של ריצוף קיר מלבני . סך כל האריחים המשמשים לריצוף הקיר ( 78 אריחים ) ומספר השורות שבקיר ( 6 שורות ) נתונים , והתלמידים נשאלים כמה אריחים יהיו בכל שורה . התלמידים למדו כבר בכיתה ב על מלבן כפל , והם יודעים שלשאלה הזאת מתאים תרגיל החילוק . 78 : 6 = ____ תחילת פתרון התרגיל נתונה לתלמידים בשלושה ייצוגים : בציור של מלבן , בתרגיל ובתבנית כפלית . השלמת המספרים בכל ייצוג מסייעת לתלמידים להבין את תהליך הפתרון . הנה המספרים שיש להשלים : השלימו מספרים מתאימים בציור , בתרגיל ובתבנית . פעילות 17 ( עם המורה ) מציגה את דרך הפתרון של חילוק בעזרת פילוג על ידי ציור סכמתי של מלבנים , וכן את הרעיון שיש דרכים רבות ושונות לפלג כדי לפתור תרגיל חילוק , וכל תלמיד יכול לבחור את הדרך הנוחה לו . מומלץ לדון בדרכי הפילוג השונות שהתלמידים מציעים , לבדוק אותן ולוודא שאכן כולן מביאות לאותה תוצאה . אפשר לשאול את התלמידים במה הפתרונות שהוצגו דומים ובמה הם שונים . כמו כן כדאי לבקש מתלמידים להציג את הדרך הנוחה להם ביותר ולהדגיש בכך את יעילות הדרכים ואת ריבוי הדרכים האפשריות . בפתרונותיהם של אלעד ושל אורנה מוצגים גם ציור המלבן וגם התרגיל המפרט את הפילוג . בפתרון התרגילים בפעילות 18 אין צורך להציג את שתי הדרכים , וכל תלמיד יכול לתעד את שלבי הפתרון ולבחור במספרים נוחים לפילוג , כרצונו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר