עמוד:79

פעילות 15 מציגה מצב הממחיש את חוק הפילוג בחילוק בעזרת סכום כסף המחולק שווה בשווה בין שלושה ילדים בשתי משפחות : חילוק – אחד הגורמים הוא מספר חד ספרתי . 15 במשפחת גבריאלי ובמשפחת שמואלי יש 3 ילדים כל אחת . משפחת גבריאלי דודה ניצן חילקה סכום של 240 שקלים שווה בשווה בין ילדי משפחת גבריאלי . » כמה כסף קיבל כל ילד במשפחת גבריאלי ? משפחת שמואלי סבא אריק חילק סכום של 60 שקלים שווה בשווה בין ילדי משפחת שמואלי , וסבא יוני חילק סכום של 180 שקלים שווה בשווה בין ילדי משפחת שמואלי . » כמה כסף קיבל כל ילד במשפחת שמואלי מסבא אריק ? » כמה כסף קיבל כל ילד במשפחת שמואלי מסבא יוני ? » כמה כסף קיבל כל ילד במשפחת שמואלי בסך הכול ? דיון מי קיבל יותר כסף , גלית או שי ? הסבירו . התרגיל המתאים למצב של משפחת גבריאלי הוא . 240 : 3 = 80 התרגיל המתאים למצב של משפחת שמואלי הוא . 60 : 3 + 180 : 3 = 20 + 60 = 80 בדיון התלמידים מגלים ששני הילדים – גלית ממשפחת גבריאלי ושי ממשפחת שמואלי – קיבלו את אותו סכום ( 80 שקלים ) , ולמעשה כל אחד מששת הילדים קיבל את אותו סכום . ההסבר לכך הוא שהסכומים הכוללים בשתי המשפחות שווים ( 240 שקלים ) , ומחולקים שווה בשווה בין אותו מספר של ילדים . התרגיל המסכם את המצב כולו מציג למעשה את חוק הפילוג בחילוק : = 80 . 240 : 3 = 180 : 3 + 60 : 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר