עמוד:78

אם התלמידים מציבים מספרים במקום צורות , חשוב להזכיר להם שאפשר להציב את אותו מספר במקום שתי צורות שונות . הערה : אם לא היה מצוין שהצורות אינן שוות ל - , 0 אי אפשר היה לפתור את סעיף ג , שכן במקרה שאחת או שתיים מהצורות שוות ל - 0 היה מתאים סימן שוויון . חשוב להבהיר לתלמידים שאפשר להשלים סימן מתאים בין שני הביטויים רק אם הוא מתאים לכל הצבה , אלא אם צוין אחרת ( כמו במקרה הזה ) . הנה הפתרונות של סעיפים א ו - ב , העוסקים בפילוג : יהיו תלמידים שיזהו בסעיפים האלה את הפילוג , אולם ככל הנראה יהיו כאלו שיתקשו בכך . יהיו תלמידים שיצליחו להשלים סימן גם ללא הצבה , אולם יהיו כאלו שיצליחו להשלים סימן מתאים רק לאחר הצבה של מספרים במקום הצורות . בכל מקרה לבדיקה התלמידים מתבקשים להציב מספרים השונים מ - 0 במקום הצורות ולראות שהסימן שהשלימו מתאים בכל פעם . עם זאת חשוב לזכור שגם דוגמאות רבות אינן הוכחה . עמודים 127 – 119 בפעילויות בעמודים האלה התלמידים עוסקים בחילוק בעזרת פילוג . בכיתה ג הם נחשפו בקצרה לנושא ( בספר , 8 עמודים , 61 – 60 ובספר , 9 עמוד , ( 79 ובפעילויות האלה הם מרחיבים ומעמיקים בו . בניגוד לפתרון תרגילי כפל בעזרת פילוג , שבהם תמיד קל יותר לפתור בעזרת פילוג על פי המבנה העשרוני , בפתרון תרגילי חילוק לעתים קרובות קל יותר לפתור בעזרת פילוג אחר . לפעמים הפילוג על פי המבנה העשרוני אף אינו אפשרי , ואז התלמידים מוכרחים להשתמש בפילוג אחר , לדוגמה : 76 : 4 = ( 40 + 36 ) : 4 = 40 : 4 + 36 : 4 = 10 + 9 = 19 אני מפלג כך : אני מפלגת כך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר