עמוד:74

כדי לפתור את תרגיל החילוק 640 : 32 ___ אפשר להיעזר במשוואה 32 × ___ = 640 ( מסעיף ג ) . כשפותרים את המשוואה מוצאים שתוצאת תרגיל החילוק היא . 20 בפעילות 13 מצפים מהתלמידים להסיק מהדיון בפעילות הקודמת שהמשוואה שאפשר להיעזר בה לפתרון התרגיל 3 , 600 : 40 = ______ היא . 40 × ____ = 3 , 600 בפעילות 14 אפשר להיעזר במשוואות כפל כדי לפתור את תרגילי החילוק , אך יש לאפשר לתלמידים היודעים לפתור בלי להיעזר בתרגילי כפל לעשות זאת . בפעילות 15 אפשר לדון עם התלמידים בקשר בין זוגות של סעיפים . לדוגמה , הקשר בין סעיפים ה ו - ז : הערך של כל שטר בסעיף ה ( 200 שקלים ) גדול פי 2 מהערך של כל שטר בסעיף ז ( 100 שקלים ) , ולכן מספר השטרות בסעיף ה ( 10 ) קטן פי 2 ממספר השטרות בסעיף ז ( . ( 20 אפשר לדון באופן דומה בזוגות סעיפים נוספים . מטרת פעילות 16 היא לחזק את הקשר בין המושגים " גדול פי " ו " קטן פי " ובין תרגילים מתאימים . הבנת הקשר הזה חשובה גם לפתרון בעיות מילוליות , והתלמידים עסקו בפעילויות דומות בכיתה ג בפרק " בעיות השוואה כפליות " ( ספר , 8 עמודים . ( 211 – 210 בכתיבת התרגילים יש לקבל גם תרגיל כפל וגם תרגיל חילוק . למשל בדוגמה אפשר לכתוב גם תרגיל כפל : . 40 × 10 = 400 בפעילות 17 יש תשובות אפשריות רבות , וחשוב להבחין בין הקשר הכפלי בסעיף א ( גדול פי ) ובין הקשר החיבורי בסעיף ב ( גדול ב - ) . מומלץ לדון עם התלמידים בתשובות השונות שקיבלו . מושית הבלשית עמוד – 110 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 140 - 131 ) יוצא מן הכלל עמוד – 110 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר