עמוד:73

בפעילות 9 יש משוואות . אפשר קודם לפתור את התרגיל שמשמאל ואז להשלים את התרגיל שמימין , או להשתמש בחוקי הכפל בעשרות שלמות שנלמדו ולהשלים את המספר החסר כך שיהיה אותו מספר של אפסים משני צדי השוויון . בסעיף ד יש אפשרויות שונות להשלמה . עמודים 110 – 105 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים פותרים תרגילי חילוק בעל פה בעזרת משוואות כפל מתאימות . פעילות 10 מציגה תרגילי חילוק במצב של תשלומים שווים : מחיר המוצר נתון , ושואלים על מספר התשלומים או על הסכום של כל תשלום . בפעילות 11 יש תרגילי חילוק שאפשר לפתור בכמה דרכים . לדוגמה , את התרגיל בסעיף א ( 1 , 200 : 300 = _____ ) נוח לפתור כשחושבים על כך שהגורם 300 מייצג את הגודל של כל קבוצה , והתוצאה מייצגת את מספר הקבוצות . לעומת זאת , את התרגיל בסעיף ב ( 900 : 3 = ______ ) נוח לפתור כשחושבים על כך שהגורם 3 מייצג את מספר הקבוצות , והתוצאה מייצגת את הגודל של כל קבוצה . בפעילויות 12 ו - 13 התלמידים עוסקים בפתרון תרגילי חילוק בעזרת משוואות כפל . הדרך הזאת מתבססת על הקשר בין תרגילי כפל לתרגילי חילוק המתאימים לאותה תבנית . הרעיון הוא שהמספר הראשון בתרגיל חילוק ( המחולק ) הוא גם המכפלה בתרגיל הכפל המתאים . כדי לפתור תרגיל חילוק אפשר לחפש מהו המספר שכופלים במספר השני בתרגיל ( המחלק ) כדי לקבל את המספר הראשון ( המחולק ) . הצעה לפעילות פתיחה נותנים לתלמידים תרגילי כפל ומבקשים מהם לכתוב לכל תרגיל כפל תרגילי חילוק מתאימים ולפתור אותם . דוגמה : תרגיל כפל : 3 × 15 = 45 תרגיל חילוק : 45 : 15 = 3 תרגיל חילוק : 45 : 3 = 15 בפעילות 12 התלמידים פותרים משוואות כפל . בכל סעיף המשוואה הראשונה קלה יחסית לפתרון , ואפשר להיעזר בה כדי להשלים את שאר המשוואות . הקשר בין המשוואות האלה לפתרון תרגיל חילוק בא לידי ביטוי בדיון : דיון באיזו משוואת כפל מפעילות 12 אפשר להיעזר כדי לפתור את תרגיל החילוק ? 640 : 32 = ______ איך פותרים את התרגיל בעזרת המשוואה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר