עמוד:72

אפשר להגיע לפתרון הזה בשלבים : × 10 × × 10 = × × 10 × 10 = × × 100 א × 2 × × 10 = × × 2 × 10 = × × 20 ב לבדיקה התלמידים מתבקשים להציב מספרים השונים מ - 0 במקום הצורות ולראות שמתקבל שוויון בכל פעם . עם זאת חשוב לזכור שגם דוגמאות רבות אינן הוכחה . כמו כן חשוב לחזור ולהזכיר לתלמידים שאפשר להציב את אותו מספר במקום שתי צורות שונות . הצבות לדוגמה : הערה : אם לא היה מצוין שהצורות אינן שוות ל - , 0 והתלמידים היו מציבים 0 במקום אחת הצורות או במקום שתיהן , הפתרון 100 בסעיף א והפתרון 20 בסעיף ב עדיין היו נכונים , אבל מספר אחר היה מתאים גם כן . לדוגמה : 0 × 10 × 0 × 10 = 0 × 0 × 40 0 × 10 × 0 × 10 = 0 × 0 × 100 0 × 10 × 0 × 10 = 0 × 0 × 273 בטבלת הכפל שבסעיף א של פעילות 8 אפשר להשלים את המכפלות בעזרת סדרות ( בשורות או בטורים ) ובעזרת קשר בין תרגילים , כפי שנלמד ביחידה הראשונה של הפרק . לדוגמה , אם ידוע מהמכפלה הנתונה ש - , 8 × 40 = 320 המכפלה במשבצת שמשמאלה , המתאימה לתרגיל , 8 × 39 = קטנה ב - 8 מהמכפלה הנתונה ( , ( 320 – 8 = 312 ואפשר להשלים בטבלה כך : מכיוון שהגורמים שבשוליים הם מספרים עוקבים , אפשר להשלים את הסדרות בלי לפתור תרגילים , אלא להסתמך על העובדה שההפרש בין כל שני מספרים בשורה של הגורם 8 הוא 8 ( ראו פעילות , 1 עמוד 73 בספר לתלמיד ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר