עמוד:66

בפעילות 23 התלמידים עוסקים בקשר בין שני תרגילי חילוק המתאימים לאותה תבנית של גורמים ומכפלה . התלמידים למדו על הקשר הזה בשנים קודמות . פעילות 25 מציגה מצב של חילוק להכלה – בכל סעיף מספר התפוחים הכולל ומספר התפוחים בכל אריזה נתונים , והתלמידים נשאלים כמה אריזות דרושות כדי לארוז את כל התפוחים . התרגילים המתאימים יכולים להיות תרגילי כפל או חילוק . לדוגמה , בסעיף ג : ג . בכמה אריזות של 100 תפוחים אפשר לארוז 2 , 000 תפוחים ? תרגיל : אפשר להתאים לשאלה תרגיל חילוק : , 2 , 000 : 100 = 20 או תרגיל כפל : . 20 × 100 = 2 , 000 בכל מקרה התשובה היא 20 אריזות . פעילות 26 מוגדרת אתגר משום שבסעיף ב כשמחלקים 1 , 240 ב - 100 לא מתקבל מספר שלם . אתגר . 26 א . בכמה אריזות של 10 תפוזים אפשר לארוז 1 , 240 תפוזים ? ב . בכמה אריזות של 100 תפוזים אפשר לארוז 1 , 240 תפוזים ? הסבירו : המספר הקרוב ביותר ל - 1 , 240 שאפשר לחלק ב - 100 הוא , ( 1 , 200 : 100 = 12 ) 1 , 200 כלומר דרושות 12 אריזות של 100 תפוזים כדי לארוז 1 , 200 תפוזים . עבור 40 התפוזים הנוספים ( 1 , 240 – 1 , 200 = 40 ) דרושה אריזה נוספת , כלומר אפשר לארוז 1 , 240 תפוזים ב - 13 אריזות של 100 תפוזים ( , ( 12 + 1 = 13 אולם אריזה אחת לא תהיה מלאה . עמודים 97 – 94 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים עוסקים בקשר בין חילוק ב - , 10 ב - 100 או ב - 1 , 000 ובין סימני ההתחלקות במספרים האלה . סימן ההתחלקות מוגדר על ידי קפיצות על ישר המספרים . בפעילות 27 מוצג סימן ההתחלקות ב - , 10 שלמדו התלמידים בשנים קודמות : מספר שאפשר להגיע אליו מ 0 בקפיצות של 10 הוא מספר המתחלק ב . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר