עמוד:65

בדיון שלאחר הצגת דרכי הפתרון התלמידים מגיעים למסקנה שכשמחלקים מספר ב - , 10 ב - 100 או ב - , 1 , 000 המספר " מתקצר " . לדוגמה : אם ספרת היחידות של מספר תלת - ספרתי היא , 0 כשמחלקים אותו ב - 10 הוא הופך למספר דו - ספרתי , כמו במקרה הזה : . 900 : 10 = 90 דיון איך מספר משתנה כשמחלקים אותו ב - ? 10 ב - ? 100 ב - ? 1 , 000 תלמידים רבים מנסחים את הכלל הזה כך : כשמחלקים ב - 10 מורידים אפס מהמספר ( וכללים דומים בנוגע לחילוק ב - 100 וב - . ( 1 , 000 חשוב להיזהר מניסוח כזה , מכיוון שהורדת 0 אינה משנה את המספר ( . ( a – 0 = a קשה לנסח כלל מדויק , ולכן אין לחייב את התלמידים להכליל את הנושא במילים . עם זאת חשוב לספק להם פעילויות שההכללה הזאת תבוא בהן לידי ביטוי . אפשר לפתור את התרגילים שבפעילות 21 על סמך הכלל הפורמלי או באחת משלוש הדרכים שפורטו בעמוד הקודם . כל תלמיד יכול לפתור בדרך הנוחה לו . כדאי להציע לתלמידים לבדוק כל פתרון של תרגיל חילוק בעזרת תרגיל הכפל המתאים . בסעיפים ז ו - ח יש משוואות . כדי לפתור אותן התלמידים יכולים להסתמך גם כן על ההכללה שהגיעו אליה בפעילויות הקודמות . בפעילות 22 אפשר לפתור את הבעיה בסעיף א בשתי דרכים לפחות : . 22 פתרו . א במסיבת בת המצווה של רננה היא קיבלה מכל הדודים ממשפחת טל 20 שטרות של 100 שקלים , ומכל הדודים ממשפחת פאר 18 שטרות של 100 שקלים . כמה כסף קיבלה רננה מכל הדודים בשתי המשפחות ? חישוב : תשובה : . 1 מחשבים את מספר השטרות של 100 שקלים שקיבלה רננה בסך הכול ( , ( 20 + 18 = 38 ולאחר מכן מחשבים כמה כסף היא קיבלה : ( . ( 38 × 100 = 3 , 800 . 2 מחשבים כמה כסף קיבלה רננה ממשפחת טל ( , ( 20 × 100 = 2 , 000 אחר כך מחשבים כמה כסף היא קיבלה ממשפחת פאר ( , ( 18 × 100 = 1 , 800 ולבסוף מחשבים כמה כסף היא קיבלה בסך הכול : ( . ( 2 , 000 + 1 , 800 = 3 , 800 מומלץ לבקש מהתלמידים לתאר את שלבי הפתרון של הבעיה ולדון עמם בקשר בין שלבי הפתרון ובין התרגילים המתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר