עמוד:64

עמודים 93 – 91 בדומה לנושא הכפל ב - , 10 ב - 100 וב - 1 , 000 ( פעילות , 7 עמוד 85 ) גם בנושא החילוק במספרים האלה מוצגות בפעילות 20 שלוש דרכים לפתור תרגיל חילוק של מספר בעל ארבע ספרות ב - - 100 בעזרת כרטיסים של מאות , בעזרת קפיצות על הישר ובעזרת משוואת כפל : עם המורה . 20 שלושה ילדים פותרים את התרגיל 3 , 700 : 100 = אני חושבת על הכרטיסים של המבנה העשרוני : אני מחשבת מכמה כרטיסי 100 מקבלים : 3 , 700 מ - 10 כרטיסי 100 מקבלים , 1 , 000 מ - 30 כרטיסי 100 מקבלים , 3 , 000 מ - 7 כרטיסי 100 מקבלים , 700 ולכן מ - 37 כרטיסי 100 מקבלים . 3 , 700 דליה אני חושב בכמה קפיצות של 100 מגיעים מ - 0 ל - : 3 , 700 ב - 10 קפיצות מגיעים ל - , 1 , 000 ב - 30 קפיצות מגיעים ל - 3 , 000 וב - 37 קפיצות מגיעים ל - . 3 , 700 הדר אני פותר משוואת כפל מתאימה : × 100 = 3 , 700 מה כפול 100 שווה ? 3 , 700 טל התלמידים נחשפו לדרכים האלה בכיתה ג ( בספר , 8 עמוד , 62 ובספר , 9 עמודים 48 , 47 ו - , ( 58 אם כי העיסוק בפעולת החילוק הודגש פחות מהעיסוק בפעולת הכפל ( בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך ) . לכן מומלץ לעסוק בשלוש הדרכים האלה ולדון בהן עם התלמידים . בשלב הזה אין הכוונה להשתמש בשיטה של הורדת אפסים מהמספר , אלא לפתור את התרגילים שבסעיף ב על סמך אחת הדרכים הנ " ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר