עמוד:60

בפעילות 2 מוצגים שלושה ישרי מספרים , ובכל אחד מהם המרחק בין שתי שנתות סמוכות ( גודל הקפיצה ) שונה : בישר שבסעיף א גודל הקפיצה הוא , 1 בישר שבסעיף ב גודל הקפיצה הוא , 10 ובישר שבסעיף ג גודל הקפיצה הוא . 100 גודל הקפיצה אינו נתון , והתלמידים נדרשים למצוא אותו על סמך מספר הקפיצות השוות ( או המרווחים השווים ) בין המספרים הנתונים על הישר . לדוגמה , בסעיף ג אפשר לראות שבין המספרים הנתונים 0 ו - 1 , 000 יש 10 קפיצות שוות , ולפיכך גודל כל קפיצה הוא . 100 לאחר מציאת גודל הקפיצה בכל ישר , אפשר להשתמש בנתון הזה כדי להשלים את המספרים במסגרות הריקות . דיון איך מצאתם את המספרים המתאימים ? מומלץ לאפשר לתלמידים להשלים תחילה את המספרים המתאימים בעצמם , ולאחר מכן לקיים דיון ולבקש מהם להסביר את דרכי הפתרון שלהם . בפעילות 3 על התלמידים לקבוע באיזה ישר מספרים מפעילות 2 עליהם להשתמש כדי לענות על השאלה בכל סעיף . לדוגמה , בסעיף א : א לאיזה מספר מגיעים ב 20 קפיצות של ? 10 10 × 20 = יש להשתמש בישר שבסעיף ב של פעילות 2 ( קפיצות של . ( 10 לכל סעיף הותאם תרגיל כפל , והשאלה היא על נקודת הסיום , או תרגיל חילוק , והשאלה היא על מספר הקפיצות ( לכל אחת מהשאלות אפשר להתאים גם תרגיל כפל וגם תרגיל חילוק ) . בפעילויות 4 ו - 5 התלמידים ממשיכים לעסוק בקפיצות שוות על הישר ובקשר בין המצב הזה לתרגילי כפל . בפעילויות האלה יש סדרות של תרגילי כפל , והתלמידים יכולים להיווכח שכשגודל הקפיצה גדל פי , 10 מספר הקפיצות מ - 0 ל - 1 , 000 קטן פי 10 ( בפעילות , ( 4 ולהפך – כשגודל הקפיצה קטן פי , 10 מספר הקפיצות מ - 0 ל - 8 , 000 גדל פי 10 ( בפעילות . ( 5 בישר הנתון בתחתית פעילות 5 המרחק בין כל שתי שנתות סמוכות מתאים לקפיצה של , 1 , 000 ואת הקפיצות הקטנות יותר התלמידים צריכים לדמיין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר