עמוד:58

בפעילות 9 נלמד קשר נוסף בין תרגילים – תרגילי כפל וחילוק שיש להם גורם אחד משותף ושהגורם האחר באחד מהתרגילים גדול פי מספר כלשהו מהגורם האחר בתרגיל האחר . דיון כיצד פתרתם ? כיצד התוצאה של תרגיל כפל משתנה כשמגדילים את אחד הגורמים פי ? 3 התלמידים לומדים מהפעילות הזאת שבתרגיל כפל , כשמגדילים את אחד הגורמים פי , 3 התוצאה גדלה פי . 3 בהקשר של פסי אמנית הפסיפס : מספר הדגים שיקשטו את הבריכה ( 45 ) גדול פי 3 ממספר הדגים שיקשטו את הגדר ( , ( 15 ולכן מספר האבנים הדרוש לקישוט הבריכה ( 1 , 530 ) גדול פי 3 ממספר האבנים הדרוש לקישוט הגדר ( , ( 510 כלומר . 45 × 34 = 1 , 530 בסעיף ג התרגיל 43 × 51 = ____ הוא היחיד שאי אפשר לפתור בקלות בעזרת התרגיל הפתור בסעיף א . פעילות 10 דומה לפעילות , 9 אלא שבה מקטינים את אחד הגורמים בתרגיל פי מספר כלשהו ולא מגדילים . דיון כיצד פתרתם ? כיצד התוצאה של תרגיל כפל משתנה כשמקטינים את אחד הגורמים פי ? 4 התלמידים לומדים מהפעילות הזאת שבתרגיל כפל , כשמקטינים את אחד הגורמים פי , 4 התוצאה קטנה פי . 4 בהקשר של פסי אמנית הפסיפס : מספר הפרחים שיקשטו את חדר חוג הדרמה ( 4 ) קטן פי 4 ממספר הפרחים שיקשטו את האולם ( , ( 16 ולכן מספר האבנים הדרוש לקישוט חדר חוג הדרמה ( 300 ) קטן פי 4 ממספר האבנים הדרוש לקישוט האולם ( , ( 1 , 200 כלומר . 75 × 4 = 300 בסעיף ב התרגיל 57 × 61 = ____ הוא היחיד שאי אפשר לפתור בקלות בעזרת התרגיל הפתור בסעיף א . פעילות 11 מסכמת את היחידה העוסקת בקשר בין תרגילים , והתלמידים נדרשים לזהות בה את סוגי הקשרים בין תרגילים שלמדו וליישם אותם כדי לפתור תרגילים חדשים בעזרת תרגילים פתורים . בכל התרגילים בפעילות הזאת יש מספרים שקל לעשות אתם חישובים בעל פה , ואין צורך לפתור אותם בכתב . יוצא מן הכלל עמוד – 81 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר