עמוד:57

בפעילות 6 התלמידים עוסקים למעשה בחוק הפילוג , אך בצורה אינטואיטיבית בלבד , בלי להזכיר את שמו או לדבר על החוק בצורה פורמלית . הכוונה היא שהתלמידים ייזכרו בחוק הפילוג מכיתות קודמות וישתמשו בו כדי לפתור את התרגילים . בדיון עם התלמידים בדרך הפתרון בסעיף א אפשר לכתוב את התרגיל בצורה הפורמלית : גם בחלק מהתרגילים בסעיף ב אפשר להשתמש בחוק הפילוג . לדוגמה , בתרגיל הראשון : בתרגיל החילוק שבסעיף הזה מודגש שוב הקשר בין פעולות הכפל והחילוק . בתרגיל האחרון בסעיף ב אפשר להשתמש בתרגיל למציאת מספר האבנים הירוקות : , 12 × 175 = 2 , 100 ולפתור את התרגיל 24 × 175 = 2 , 100 + 2 , 100 = 4 , 200 או את התרגיל . 12 × 175 × 2 = 4 , 200 פעילות 7 ממשיכה את סעיף ב של פעילות , 6 וגם בה התלמידים משתמשים בחוק הפילוג באופן אינטואיטיבי . את סעיפים א – ד הם פותרים בעזרת צירופים של נתונים שונים מהטבלה . לדוגמה : סעיף א : כמה אבנים יש ב - 11 חבילות ? אפשר לחבר את מספר האבנים בתאים הצבועים בכחול בטבלה שלמטה ולראות בקלות שהתשובה היא 275 אבנים ( . ( 25 + 250 = 275 תרגיל הכפל המתאים לשאלה הזאת הוא . 25 × 11 = 275 סעיף ד : כמה אבנים יש ב - 49 חבילות ? אפשר להתחיל במספר האבנים שיש ב - 50 חבילות ולהחסיר ממנו את מספר האבנים שיש בחבילה אחת ( . ( 1 , 250 – 25 = 1 , 225 תרגיל הכפל המתאים לשאלה הזאת הוא . 25 × 49 = 275 פעילות 8 מסכמת את הסוגים השונים של קשרים בין תרגילים שנלמדו עד כה . יש לבדוק את שלושת התרגילים הנתונים בראש הפעילות ולראות אילו מהם יכולים לעזור בפתרון התרגילים שבסעיפים א – ו . לדוגמה , כדי לפתור את התרגיל 60 × 19 = ___ שבסעיף א , אפשר להיעזר בתרגיל , ( 1 , 200 – 60 = 1 , 140 ) 60 × 20 = 1 , 200 וכדי לפתור את התרגיל 60 × 28 = ___ שבסעיף ד , אפשר להיעזר בתרגילים 60 × 20 = 1 , 200 ו - . ( 1 , 200 + 480 = 1 , 680 ) 60 × 8 = 480 כפי שכתוב בהערה למורה שבתחתית העמוד , מומלץ לבחור אחד מהתרגילים שבפעילות 8 ולשאול את התלמידים איך הם נעזרו בתרגילים הפתורים כדי לפתור אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר