עמוד:55

הנה דוגמה לפתרון המשוואה 264 : ____ = 11 בעזרת טבלת הכפל המלאה והבנת תפקידי הגורמים והמכפלה בתרגיל חילוק : מחפשים את המכפלה 264 בטור של הגורם 11 ומוצאים שהמספר החסר במשוואה הוא : 24 264 : 24 = 11 בסעיף ו מודגש הקשר בין תרגילי הכפל המתאימים לטבלה . בפרט מודגש הקשר בין תרגילים שהמכפלות שלהם סמוכות בטבלה , כלומר בין זוג תרגילי כפל שיש להם גורם משותף , והגורם האחר בתרגיל אחד גדול או קטן ב - 1 מהגורם האחר בתרגיל האחר : ו . בכמה תוצאת התרגיל 24 × 11 גדולה מתוצאת התרגיל ? 24 × 10 ב בלי לחשב את תוצאת התרגיל , 24 × 11 אפשר לראות בטבלה שהיא נמצאת באותה שורה עם תוצאת התרגיל , 24 × 10 במשבצת שאחריה , ולכן היא תהיה גדולה ב - 24 מתוצאת התרגיל שלפניה . בסעיף ח נתונים תרגילים שתוצאותיהם נמצאות מחוץ לטבלה הנתונה , אבל כדי לפתור אותם אפשר להסתמך על המסקנות בנוגע לסדרות ולגודל הקפיצה שמצאו התלמידים בפעילות . 1 לדוגמה , כדי לדעת את תוצאת התרגיל , 13 × 26 אפשר להסתכל בטור של הגורם , 13 למצוא בו את התוצאה של התרגיל 13 × 25 ולפתור את התרגיל . 325 + 13 = 338 לפיכך . 13 × 26 = 338 בפעילויות 3 ו - 4 מוצג קשר בין תרגילים הדומה לקשר שהופיע בסעיף ו של פעילות . 1 בפעילות 3 נתונה סדרה של תרגילים שיש להם גורם אחד משותף ( הגורם 4 בסעיף א והגורם 3 בסעיף ב ) , והגורם האחר בכל תרגיל קטן ב - 1 מהגורם האחר בתרגיל שמעליו . את התרגיל הראשון בסדרת התרגילים קל לפתור בעל פה ( כפל בעשרות שלמות בסעיף א ובמאות שלמות בסעיף ב ) , ובעזרת התוצאה שלו אפשר לפתור את התרגילים האחרים , הקשים לפתרון בעל פה . דוגמה לדרך פתרון של תחילת סעיף ב : קל לחשב ש - 3 × 500 = 1 , 500 ( אפשר לעשות זאת גם על ידי חיבור חוזר ) . 3 הוא הגורם המופיע בשני התרגילים , ולכן תוצאת התרגיל 3 × 499 = ____ קטנה ב - 3 מתוצאת התרגיל הפתור : . 3 × 499 = 1 , 497 באופן דומה פותרים כל תרגיל בסדרה בעזרת התרגיל שמעליו . אפשר לבקש מהתלמידים להמשיך את סדרת התרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר