עמוד:54

התלמידים נוכחים לראות שמתקבלות סדרות בשורות ובטורים , ושגודל הקפיצה בין המספרים בכל שורה ובכל טור הוא המספר הכתוב בשולי השורה או הטור . אפשר לבדוק זאת בשורה או בטור נוספים וכן להשוות בין הטבלה הזאת ובין לוח הכפל עד 100 המצורף בסוף הספר לתלמיד , שהם כבר מכירים . בשני המקרים האלה המספרים בשורה ובטור שבשוליים הם מספרים עוקבים . ( בטבלה שבה הגורמים אינם עוקבים , הקפיצה בין המספרים אינה כזאת ) . הנה דוגמה לדרך להשלמת השורה בסעיף ב : גודל הקפיצה בשורה של הגורם 22 הוא , 22 ולכן כדי להשלים את המספר החסר בשורה הזאת , אפשר לפתור את התרגיל 264 + 22 = ולכתוב את התוצאה ( 286 ) במקום המתאים . באופן דומה , בסעיף ג כדי להשלים את המספר הבא בטור של הגורם , 11 אפשר לפתור את התרגיל 253 + 11 = ולכתוב את התוצאה ( 264 ) במקום המתאים . בסעיף ד התלמידים ממלאים את הטבלה כולה על ידי השלמת הסדרות : תרגילי החיבור שהתלמידים משלימים בעזרתם את הסדרות הם כאלה שקל לחשב בעל פה ומומלץ לעודד את התלמידים לעשות זאת . התלמידים משלימים את התרגילים שבסעיף ה בעזרת הטבלה המלאה . הם כבר עסקו בפתרון תרגילי חילוק ומשוואות בעזרת לוח הכפל בכיתה ג ( ספר , 8 עמוד . ( 35

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר