עמוד:50

מבוא לפרק על פי ההמלצה בתכנית הלימודים , יש להקדיש כ - 20 שעות לנושא הזה . הפרק הזה הוא הראשון העוסק בנושא הכפל והחילוק לכיתה ד . בכיתה ג היו ארבעה פרקים שעסקו בנושא הזה : . 1 ביסוס הכפל והחילוק ( ספר – ( 7 חזרה על משמעות פעולות הכפל והחילוק , העמקה בנושא ותרגול עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל עד . 10 × 10 . 2 כפל וחילוק עד 200 ( ספר – ( 8 משמעויות ודרכי פתרון שונות ( לא באלגוריתם המאונך ) של תרגילים מחוץ לתחום לוח הכפל עד , 10 × 10 שהמכפלה שלהם היא עד 200 ושאחד הגורמים בהם הוא עד . 10 . 3 חילוק עם שארית ( ספר – ( 9 משמעות ופתרון תרגילי חילוק עם שארית בתחום לוח הכפל עד . 10 × 10 . 4 כפל וחילוק עד 10 , 000 ( ספר – ( 9 פתירת תרגילים שהמכפלה שלהם היא עד , 10 , 000 במאוזן ובמאונך . רוב הפרק מתמקד בפעולת הכפל , אולם שולבו בו גם תרגילי חילוק . בכיתה ד התלמידים ממשיכים לעסוק בפעולות הכפל והחילוק ומכירים דרכים שונות לפתור תרגילי כפל וחילוק של מספרים רב - ספרתיים , התורמות לתובנת המספרים שלהם . לבסוף התלמידים לומדים את האלגוריתמים המקובלים של הכפל והחילוק במאונך . הנושאים החדשים הנלמדים בכיתה ד הם כפל בגורם דו - ספרתי ( ולפי היכולת גם בגורם תלת - ספרתי ) וחילוק במאונך כשהמחלק הוא חד - ספרתי או מספר בעשרות שלמות . בכל פרקי הכפל והחילוק מדגישים את הקשר שבין הכפל לחילוק ומתבססים עליו בפתרון תרגילים , בעיקר בפתרון תרגילי חילוק . נושא הכפל והחילוק נלמד בכיתה ד בשני פרקים : . 1 כפל וחילוק – חלק א ( ספר – ( 11 בפרק הזה מדגישים את משמעות הפעולות את תובנת המספרים ומלמדים דרכים שונות לפתור תרגילים במאוזן , ובהן שימוש בחוק הפילוג . . 2 כפל וחילוק – חלק ב ( ספר – ( 12 בפרק הזה ממשיכים לפתח את תובנת המספרים , אך עוסקים בעיקר בפתרון תרגילי כפל וחילוק במאונך . בפרק הזה יש ארבע יחידות : א . קשרים בין תרגילים – עוסקים בפתרון תרגילים חדשים על סמך תרגילים אחרים , מוכרים או כאלה שתוצאתם נתונה . ב . אחד הגורמים הוא 100 , 10 או – 1 , 000 חזרה והעמקה – עוסקים בדרכים שונות לפתור תרגילי כפל וחילוק בעל פה . ג . אחד הגורמים הוא עשרות שלמות , מאות שלמות או אלפים שלמים – נעזרים בחוקי הקיבוץ והחילוף ( בלי לקרוא להם בשמם ) כדי לפתור תרגילי כפל וחילוק על סמך התרגילים שנלמדו ביחידה הקודמת . ד . כפל וחילוק בעזרת חוק הפילוג – חוזרים על פתרון תרגילי כפל בעזרת פילוג , שנלמד בכיתה ג , ולומדים להשתמש בחוק הפילוג בפתרון תרגילי חילוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר