עמוד:40

אפשר להשתמש במקל העשיריות לסימון שני השברים . בדוגמה מוצג תרגיל הביניים . 4 10 + 1 10 = תרגיל הביניים יכול לעזור לתלמידים לארגן את נתוני השאלה . ייתכן שיהיו תלמידים שיעדיפו לפתור את כל התרגיל בעל פה או שיתקשו בכתיבה המתמטית של כל שלבי המעבר . אין צורך לכפות על התלמידים את הכתיבה המפורטת . יש לזכור שבכיתה ד על התלמידים לפתור תרגילים מהסוג הזה בעיקר בעזרת אמצעי ההמחשה , ורק בכיתה ה הם יעסקו באלגוריתמים לפתרון ( מציאת מכנה משותף ) . בפעילות 6 כדי להשלים את משוואות החיבור , על התלמידים למצוא שברים שונים השווים לשליש . בפעילות , 7 המוגדרת אתגר , כדי להשלים מונים מתאימים , על התלמידים למצוא שברים שונים השווים לרבע . אפשר לאתגר את התלמידים למצוא שברים נוספים השווים לרבע ולנסות להכליל : יש אין - סוף שברים כאלה , ובכולם המכנה גדול פי 4 מהמונה . כדאי לבקש מהתלמידים להסביר את דרך הפתרון שלהם בחלק מהסעיפים . יוצא מן הכלל עמוד – 45 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 150 - 141 ) בפעילויות 9 ו - 10 התלמידים עוסקים בתרגילים שמטרתם לפתח את תובנת המספרים . בפעילות 9 על התלמידים להשלים שברים קטנים מ - 1 2 בטור השמאלי ושברים גדולים מ - 1 2 בטור הימני , בדומה לפעילויות שפתרו בפרק " שברים – חלק א " , ואחר כך עליהם לפתור את התרגילים שהתקבלו . גם הם ב צריכים פעילות למצוא 10 יש שבר דגש קטן על מ תובנת 1 3 - שהמכנה המספרים שלו . הוא למשל . , 12 ב ודאי סעיף יהיו ב תלמידים אם הם בוחרים שישתמשו בתוצאה במספר 2 3 0 להשלמה נוחה . . 10 השלימו מונים כך שיתקבלו שני תרגילים שונים בכל סעיף , ופתרו אותם בעזרת מקלות השברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר