עמוד:34

עמודים 42 – 37 בפעילויות 12 ו - 13 יש שאלות של יישום חיבור וחיסור שברים בגאומטרייה . התלמידים נדרשים לשלב את הידע שלהם בגאומטרייה בנוגע להיקפים , לסוגי משולשים ולתכונות מלבנים עם הידע שלהם בשברים . הנה התשובות של פעילות : 12 . 12 פתרו . א יואב מדד את אורכי הצלעות של משולש במקל שישיות , ואלה האורכים שקיבל : 1 1 יחידה , 7 יחידה ו 4 יחידה . ‹ מהו היקף המשולש ? 3 יחידות ‹ איזה סוג משולש הוא מדד ? הקיפו . משולש שונה צלעות משולש שווה שוקיים משולש שווה צלעות ב אירית מדדה משולש אחר במקל עשיריות וקיבלה את אותו היקף שקיבל יואב . האורכים השלימו את של אורך שתיים הצלע מהצלעות השלישית שמדדה 8 : אירית יחידה , נתונים 9 10 יחידה , . ו 1 3 10 יחידה . בפעילות 13 הילדים נדרשים להיעזר בידע שלהם בנוגע לשוויון הצלעות הנגדיות במלבן . ההיקף הוא 1 1 9 יחידות . בפעילות 14 אפשר לעודד את התלמידים לנסות להשלים את הסימנים בלי לפתור את התרגילים עד הסוף ולדון בדרכי הפתרון שלהם . הצעה לפעילות מקדימה כותבים על הלוח : שואלים : איזה סימן מתאים לכתוב בין התרגילים ? הסבירו . זאת דוגמה להשוואה בין תרגילים שאין צורך לפתור עד הסוף כדי להשלים את הסימן מכיוון שדי לראות שתוצאת התרגיל השמאלי קטנה מ - 1 ותוצאת התרגיל הימני גדולה מ - . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר