עמוד:33

פעילות 5 משמשת הקדמה לנושא חיסור עם המרה . בפעילות יש שני תרגילים , שבאחד מהם יש צורך בהמרה ובשני אין , והתלמידים דנים בהבדל ביניהם ומציגים דרכים לפתור אותם . מקלות השברים מצוירים כדי להקל על התלמידים ולעודד אותם להשתמש בהמחשה עצמה . . 5 נסו לפתור את תרגילי החיסור בעזרת מקלות השברים או בעזרת ציורים . דיון השוו בין שני התרגילים : איזה תרגיל קל יותר לפתור ? מדוע ? בפעילות 6 יש הנחיה מסודרת לפתרון תרגילים שיש בהם צורך בהמרה , בעזרת מקלות השברים . חשוב לשים לב להבחנה בין תרגילים שבהם המחסר ( המספר השני בתרגיל החיסור ) הוא מספר שלם ( לדוגמה בסעיף ז ) , ובהם אין צורך בהמרה , ובין תרגילים שבהם המחוסר ( המספר הראשון בתרגיל החיסור ) הוא מספר שלם ( לדוגמה , בסעיף ו ) , ובהם יש צורך בהמרה . אפשר לבקש מהתלמידים להציע תרגילים משני הסוגים ולדון בפתרונם . בהמשך היחידה התלמידים ממשיכים לתרגל פתרון תרגילי חיסור וחיבור , ובד בבד מעמיקים ומפתחים את תובנת המספרים . אפשר לקיים דיון סביב פעילות 9 כדי להוביל את התלמידים אל המסקנה שכשמחסרים שבר גדול מ - , 5 8 יש צורך להמיר את 1 בשמיניות , והתוצאה תהיה קטנה מ - , 1 ואם מחסרים שבר קטן מ - , 5 8 התוצאה תהיה גדולה מ - . 1 הצעה לפעילות נוספת כתבו את הספרות הנתונות במקומות המתאימים בתרגיל כך שתתקבל התוצאה הקטנה ( או הגדולה ) ביותר . ( אם יש צורך אפשר לציין שמדובר במספרים חיוביים בלבד . ) א . הספרות : ב . הספרות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר