עמוד:28

עמודים 32 – 29 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים מחברים לראשונה מספרים מעורבים . תחילה הם מחברים את המספרים השלמים ואז את השברים , כמו בדוגמה : חשוב לציין שמספר מעורב מוגדר כמספר המורכב ממספר שלם השונה מ - 0 ומשבר קטן מ - . 1 בהתאם לכך יש לכתוב את תוצאות התרגילים . לדוגמה , בסעיף ד של פעילות : 7 3 + 1 9 = ד התוצאה היא 2 2 10 ולא . 1 12 10 בפעילות 8 כדאי לעודד את התלמידים לעבוד בלי לפתור את התרגילים עד הסוף ולדון באחד הסעיפים . למשל בסעיף ה : 1 4 + 1 4 5 3 ה התלמידים אינם נדרשים לחבר את שני המספרים המעורבים , אלא רק להבין שתוצאת החיבור של שני השברים שבמספרים המעורבים גדולה מ - . 1 הסבר אפשרי נוסף לפתרון הסעיף הזה בלי לחשב עד הסוף הוא שכל אחד מהמחוברים גדול מ - 1 1 2 ( כי , ( 4 5 1 2 ולכן תוצאת החיבור של שני המספרים המעורבים גדולה מ - . 3 הצעה לפעילות נוספת כותבים על הלוח תרגיל וארבע תוצאות אפשריות ומבקשים מהתלמידים לבחור את התשובה הנכונה . לדוגמה : אסטרטגיה אפשרית אחת לפתרון היא שיטת האלימינציה : אם הם מחברים תחילה את השלמים ( , ( 5 + 2 = 7 אפשרויות א ו - ד נפסלות ( כי אפשרות א קטנה מדי ואפשרות ד גדולה מדי ) . כשהם מחברים גם את השברים , הם מבינים שהתוצאה צריכה להיות מספר שלם ( 3 4 1 4 = 1 ולכן אפשרות ג נפסלת אף היא , והתוצאה האפשרית היחידה היא אפשרות ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר