עמוד:25

ג . חיבור שברים – המכנים שווים ( עמודים 32 – 25 ) ביחידה הזאת התלמידים לומדים לפתור תרגילי חיבור בשברים ובמספרים מעורבים , שבהם המכנים של שני המספרים בתרגיל שווים זה לזה . לפתרון התרגילים התלמידים נעזרים במקלות השברים או בציורים שלהם . יש לשים לב שבתכנית הלימודים של משרד החינוך נכתב שעל ההיכרות עם הפעולות בשברים להיות היכרות ראשונית בלבד . לאורך היחידה משולבים גם מצבים מחיי היום - יום ובעיות מילוליות שעבורם יש לפתור תרגילי חיבור מהסוג הזה , למשל בעמוד 27 ( הפעילות בנושא פיצות ) ובעמוד 32 ( הפעילות בנושא מרכיבים לעוגה ) . השימוש במקלות השברים עוזר לתלמידים להבין את המשמעות של חיבור שברים . תלמידים שאינם מבינים את המשמעות ונעזרים בכללים עלולים לטעות משום שהם זוכרים חלקי כללים ולא בהכרח זוכרים באיזה כלל משתמשים באילו מצבים . דוגמה לטעות שכיחה היא חיבור המכנים והמונים : 3 5 4 5 7 10 כך מלמדים לחבר שברים שהמכנים שלהם שווים ( דוגמה מעמוד 26 בספר לתלמיד ) : התלמידים מסמנים את החלקים של כל אחד מהמחוברים על מקלות השברים ומחשבים כמה חלקים מסומנים בסך הכול . כשמחברים שברים אמנם אין הכרח מתמטי להמיר שבר גדול מ - 1 במספר מעורב , אולם מומלץ להקפיד על כך מבחינה דידקטית משום שההמרה מאפשרת לתלמידים להבין טוב יותר את גודל השבר . בדוגמה שלמעלה התוצאה במספר מעורב , , 1 1 7 ממחישה בצורה טובה יותר את הגודל של המספר , שהוא בין 1 ל - , 2 לעומת התוצאה בשבר . כשמחברים שברים על ידי סימונם על מקלות השברים , נוח להשתמש בטושים בצבעים שונים כדי להבחין בין המחוברים ( צבע שונה לכל מחובר ) .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר