עמוד:22

שימו לב להערה שבתחתית העמוד : אפשר לערוך תחרות בקבוצות – איזו קבוצה מוצאת את השברים הרבים ביותר השווים לחצי ? התחרות הזאת מחזקת את ההכללה שבשברים השווים לחצי המספר שבמכנה כפול מהמספר שבמונה . בדיון שבפעילות 16 אין מצפים לניסוחים פורמליים . דיון איך אפשר לדעת אם שבר גדול או קטן מחצי בלי להיעזר במקלות השברים ? הילדים ינסחו במילים שלהם הסברים כמו : אם המונה הוא חצי מהמכנה , השבר שווה לחצי ; אם הוא גדול מחצי מהמכנה , השבר גדול מחצי ; ואם הוא קטן מחצי מהמכנה , השבר קטן מחצי . בפעילויות 18 – 17 חלק מהשברים הנתונים הם כאלה שאי אפשר לייצג במקלות השברים . הפעילויות הן יישום של ההכללות בדיון של פעילות . 16 פעילויות 19 ו - 21 עוסקות ביישום ובאומדן . בפעילות 19 על התלמידים להקיף את השבר 7 10 כי הוא גדול מחצי . בפעילות 21 יש לבחור את הילדה המסומנת כי השבר 5 9 גדול מחצי אולם קרוב לחצי . . 21 ארבעה ילדים ערכו תחרות ריצה . הקיפו את הילדה או הילד שרצו 5 מהמסלול . 9 עמודים 24 – 20 בפעילויות 24 – 22 התלמידים עוסקים בהשוואת שברים קטנים מ - , 1 שהמונה שלהם קטן ב - 1 מהמכנה . בבניית שברים מהסוג הזה נשאר חלק אחד שאינו צבוע , וההשוואה מבוססת על כך שככל שהחלק שנשאר קטן יותר , כך השבר גדול יותר . ההסבר הזה מצוי בדברי הילד בפעילות , 23 המלווים בציור של מקלות השברים : . 23 השלימו > או < או =. בשני המקלות יש חלק אחד שאינו צבוע , אבל במקל התשיעיות החלק שאינו צבוע קטן יותר , ולכן 8 גדול יותר . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר