עמוד:21

בפעילות 13 התלמידים עוסקים בכל סוגי ההשוואה שנלמדו עד כה , ובהם השוואת שברים קטנים וגדולים מ - . 1 . 13 הקיפו את כל המספרים המתאימים . גם בפעילות הזאת אפשר לדון עם התלמידים בנימוקים לפתרונותיהם . הנה דוגמאות לניסוח הנימוקים עבור חלק מההשוואות בסעיף א : בשני השברים המכנה הוא , 8 כלומר מייצגים אותם במקל השמיניות . במקל אחד צובעים 7 חלקים ובמקל האחר צובעים 5 חלקים . המכנה של אחד השברים הוא , 7 ולכן מייצגים אותו במקל השביעיות , והמכנה של השבר האחר הוא , 8 ולכן מייצגים אותו במקל השמיניות . כל חלק במקל השמיניות קטן מכל חלק במקל השביעיות , ולכן 5 חלקים במקל השמיניות קטנים מ - 5 חלקים במקל השביעיות . שבר אחד גדול מ - , 1 והשבר האחר קטן מ - . 1 עמודים 19 – 17 הפעילויות שבעמודים האלה עוסקות בהשוואת שברים בעזרת השוואתם לחצי . תחילה משווים שברים לחצי ובהמשך משווים שני שברים שאחד מהם קטן מחצי והאחר גדול מחצי , ונעזרים בידע הזה למציאת השבר הגדול . בדרך כלל השוואה לחצי היא קלה יותר מהשוואה לשברים אחרים , משום שקל לדמיין חצי . בפעילות 14 התלמידים חוזרים על שברים השווים לחצי . בדיון הם מסיקים את המסקנה שיש אין - סוף שברים השווים לחצי . כדאי לבקש מהם גם דוגמאות לשברים שאי אפשר לייצג במקלות השברים כדי שיצטרכו להגיע להכללה שבשברים השווים לחצי המספר שבמכנה כפול מהמספר שבמונה . לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר