עמוד:18

פעילויות 8 – 6 עוסקות בהשוואת שברים שהמונים שלהם שווים . התלמידים נעזרים בכלים שרכשו כשלמדו להשוות שברים שהמונים שלהם הם , 1 כפי שמודגם בפעילות . 6 עם המורה . 6 השלימו . א היעזרו במקלות השברים והשלימו > או . < דיון כיצד אפשר להיעזר בסעיף א כדי להשלים את סעיף ב ? ב היעזרו בסעיף א והשלימו > או . < כדי להשוות את 2 5 2 8 נוח להתחיל מלהשוות שמינית וחמישית , ומאחר שחמישית אחת גדולה משמינית אחת , שתי חמישיות גדולות משתי שמיניות , כלומר . 2 5 2 8 לא די לדון בנושא בתאוריה , אלא יש ללוות את הדיון בעבודה במקלות השברים . סעיף ט של פעילות 7 וסעיף ג של פעילות 8 מוגדרים אתגר משום שהם עוסקים בהכללה . התלמידים אינם יכולים להמחיש את השברים הנתונים בהם במקלות השברים . בפעילות 8 אפשר לבקש מהתלמידים למצוא תשובות אפשריות שונות בכל סעיף ולקיים על כך דיון . . 8 כתבו מכנים מתאימים בכל סעיף . מטרת הפעילות בעמוד , 14 " מה אנחנו יודעים על חמישית ? " , היא לרכז את ידיעות התלמידים עד כה בנושא השברים בעזרת שבר אחד . מומלץ לדון עם התלמידים בתשובותיהם ולשוחח על הדמיון ועל השוני בין התשובות השונות . אפשר לבקש מהם לחשוב על דברים נוספים שיוכלו לומר על חמישית . אפשר גם לתלות את עבודות התלמידים על קיר בכיתה או ליצור מהן אלבום . מומלץ ליצור פעילויות דומות נוספות על שברים אחרים ולשלב אותן במהלך ההוראה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר