עמוד:12

עמודים 10 – 8 אחד הרעיונות שהתלמידים נתקלים בו בלימוד שברים הוא שמספרים שונים יכולים להיות בעלי אותו ערך . פעילות 7 עוסקת ברעיון הזה . הנה דוגמאות לתשובות אפשריות בפעילות : 8 . 8 היעזרו במקלות השברים וכתבו בכל סעיף שני מספרים מתאימים , אם אפשר . א שבר קטן מ 1 שהמונה שלו הוא 3 ב שבר גדול מ 1 וקטן מ 2 ג שבר השווה ל 1 שהמכנה שלו הוא 2 ד מספר מעורב גדול מ 2 וקטן מ 5 ה שבר השווה ל 1 שהמונה שלו הוא 2 ו שבר השווה ל 1 דיון באילו סעיפים אפשר לכתוב רק מספר אחד ? בדיון כדאי לדבר עם התלמידים על המשותף לתשובות האפשריות בסעיפים שיש בהם יותר מאפשרות אחת . בסעיפים ג ו - ה יש בדיוק אפשרות אחת לתשובה . בסעיף ג על התלמידים לכתוב שבר השווה ל - . 1 שבר השווה ל - 1 הוא שבר שהמונה והמכנה שלו שווים . אם המכנה הוא 2 ברור שגם המונה צריך להיות . 2 בדיון בתשובות אפשר להציע לתלמידים למצוא שברים שהמכנים שלהם גדולים מ - 12 ואי אפשר לייצג אותם במקלות השברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר