עמוד:10

עמודים 7 – 4 בפעילויות שבעמודים האלה התלמידים חוזרים על ייצוג השברים במקלות השברים , על שמות השברים במילים , על תפקידי המונה והמכנה ועל מעבר משבר למספר מעורב . תזכורת עד כה למדנו על שברים ועל מספרים מעורבים והכרנו את המושגים מונה ומכנה . בפעילות 1 יש שני סעיפים שלהם תשובות אפשריות שונות – זה שהם מתבקשים למצוא בו שבר גדול מ - 1 וזה שהם מתבקשים למצוא בו שבר קטן מ - . 1 כדאי לדון עם התלמידים בהבדל בין הסעיפים האלה ובין הסעיף שהם מתבקשים למצוא בו שבר השווה ל - , 1 שבו יש תשובה אפשרית אחת בלבד . אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב מספר מעורב המתאים לשבר הגדול מ - 1 שכתבו ולהזכיר להם שמספר מעורב מורכב ממספר שלם ומשבר . בפעילות 2 התלמידים מתבקשים לכתוב שברים ומספרים מעורבים המתאימים לציור נתון . בחלק מהסעיפים , כמו בדוגמה , היחידה אינה מחולקת . . 2 כתבו שבר ומספר מעורב או מספר שלם מתאימים . לתלמידים המתקשים אפשר להציג שאלות מנחות : כמה חמישיות יש ביחידה אחת ? כמה חמישיות יש בשתי יחידות ? כמה יחידות צבועות בסך הכול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר