עמוד:7

שתי משמעויות השבר הנלמדות בכיתה ד . 1 השבר כחלק משלם – היחס בין חלקים של היחידה ובין היחידה צורה מסוימת נבחרת להיות היחידה ( השלם ) . את היחידה שנבחרה מחלקים לחלקים שווים ( אפשר לחלק יותר מיחידה אחת ) ומסמנים כמה חלקים כאלה . השבר מייצג את היחס בין החלקים המסומנים ובין היחידה . המונה של השבר הוא מספר החלקים שסומנו , והמכנה של השבר הוא מספר החלקים השווים ביחידה אחת . . 2 השבר כחלק מכמות במשמעות הזאת עוסקים בפרק " שברים – חלק ג " . אמצעי המחשה – מקלות השברים בפרקי השברים ב " שבילים פלוס " לכיתה ד הלימוד של השברים – התכונות , יחסי הסדר ופעולות – מושתת על עיסוק מוחשי במקלות השברים שבמארז האבזרים . אורכו של כל מקל הוא 16 ס " מ , והוא מייצג יחידה אחת . הנה דוגמה לייצוג מספרים טבעיים במקלות ( המקלות מסורטטים בהקטנה ) : המקלות מחולקים לחלקים שווים , וכל סוג של מקלות מחולק למספר שונה של חלקים שווים ( 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ו - . ( 12 במארז מקלות השברים יש שני מקלות מכל סוג , למעט מקלות השלישים והמקלות של , 1 שמהם יש שלושה כל אחד . משתמשים במקלות כדי לייצג את השברים כך : המכנה הוא מספר החלקים השווים המסומנים על מקל אחד ( היחידה ) , והמונה הוא מספר החלקים הצבועים על המקל ( או על כמה מקלות ) . לדוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר