עמוד:6

שברים פשוטים בתכנית הלימודים של משרד החינוך לכיתה ד . 1 הכרת השבר הפשוט ( 10 שעות ) : התלמידים מכירים את המונחים שבר , מונה , מכנה , קו שבר ומספר מעורב בעזרת אמצעי המחשה . כחלק מהכרת השברים התלמידים עוסקים בנושאים האלה : שברים שווים לדוגמה : ייצוג אפס ומספרים טבעיים כשברים לדוגמה : השוואת שברים ללא אלגוריתם . . 2 פעולות בשברים – היכרות ראשונה ( 15 שעות ) : חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם שווים ומספרים מעורבים שהמכנים של השברים שבהם שווים , או שמכנה אחד הוא כפולה של האחר כפל מספר שלם בשבר בעיות מילוליות בשברים . שברים פשוטים ב " שבילים פלוס " לכיתה ד בכיתה ד יש שלושה פרקים העוסקים בשברים פשוטים : שברים – חלק א : בפרק הזה מתמקדים בטור הימני ובטור האמצעי של הטבלה – היכרות ויחסים . בפעילויות שבפרק התלמידים מכירים שברים רבים ( נוסף על השברים היסודיים שהכירו בכיתה ג ) , מעמיקים במשמעות השבר כחלק משלם ומכירים את המספרים המעורבים ושברים שווים . שברים – חלק ב : בפרק הזה התלמידים עוסקים בהשוואת שברים וסידורם לפי גודלם ומתמקדים בטור השמאלי של הטבלה – פעולות . הם לומדים לפתור תרגילי חיבור וחיסור שבהם שברים שהמכנים שלהם שווים או " קרובים " ( מכנה אחד הוא כפולה של האחר ) ותרגילי כפל של מספר שלם בשבר . שברים – חלק ג : בפרק הזה התלמידים מכירים את משמעות השבר כחלק מכמות ועוסקים בפעולות בשברים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר