עמוד:5

ג הכרת השברים היסודיים 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 60 1 12 1 10 , 1 100 תוך שימוש באמצעי המחשה ד מגוון רחב של שברים , לא רק שברי יחידה ; הכרת שתי משמעויות של השבר הפשוט : השבר כחלק משלם והשבר כחלק מכמות ה משמעויות נוספות של השבר הפשוט , כולל שברים גדולים מ - 1 ומספרים מעורבים : השבר כנקודה על ישר המספרים והשבר כמנת חילוק השבר העשרוני כשבר שמכנהו הוא , 100 , 10 1 , 000 וכד' אחוז - היכרות ראשונית ו שבר פשוט כמנת חילוק , שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ישר המספרים , צפיפות , שבר עשרוני מחזורי אחוזים , יחס – הגדרת היחס ותכונותיו , סיכום : היבטים דומים ושונים של המספרים בקבוצות השונות – מספרים טבעיים , מספרים שלמים , שברים סדר בין השברים סדר בין שברים , השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות ללא אלגוריתם סדר בין שברים , השוואת שברים השוואת שברים עשרוניים סדר בין המספרים , יחסי הכלה בין קבוצות המספרים השונות – מספרים טבעיים , מספרים שלמים , שברים פתירת שאלות מעין אלה : כמה חמישיות יש ב - 3 שלמים ? בשעה יש 60 דקות . איזה חלק משעה הוא דקה ? חלק מכמות המבוטא בשבר יסודי . דוגמה : כמה הוא שליש מ - ? 21 כל אלה ללא כתיבה בסמלים חיבור וחיסור שברים שהמכנים שלהם קרובים זה לזה , חיבור וחיסור מספרים מעורבים שהמכנים של השבר שבהם קרובים זה לזה , כפל מספר שלם בשבר צמצום והרחבה של שברים , חיבור וחיסור שברים חיבור וחיסור שברים עשרוניים , השוואת שברים עשרוניים , עיגול שברים עשרוניים , מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט , מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני ) במקרים שבהם השבר העשרוני המתקבל הוא סופי ( כפל מספר שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב , כפל שבר בשבר ( כולל מספרים מעורבים ) , כפל וחילוק שברים עשרוניים ב - , 10 ב - 100 וכו ' , כפל שברים עשרוניים , חילוק שברים עשרוניים , חלק מכמות , מציאת ערך החלק , חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית , חילוק שברים פשוטים , חישוב ערך האחוז וחישוב האחוז , חלוקת כמות לפי יחס נתון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר