עמוד:3

שברים - חלק ב תוכן העניינים מבוא לפרק 4 .............................................................................................................. א . חזרה ........................................................................................................................... 9 ב . השוואת שברים 15 ....................................................................................................... ג . חיבור שברים - המכנים שווים ............................................................................. 25 ד . חיסור שברים - המכנים שווים ............................................................................ 30 ה . חיבור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר ......................... 38 ו . חיסור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר ........................ 41 ז . כפל שלם בשבר ...................................................................................................... 45 שוב חישוב - מדידת אורך והיקף .............................................................................. 48 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אבזרים לפרק מקלות שברים - במארז האבזרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר